Fundacja IMJT Fundacja IMJT
wersja językowa: Fundacja IMJT Fundacja IMJT 
Strona główna  »  Aktualności  »  Laureaci Nagrody im. Księdza Józefa Tischnera 2016

Laureaci Nagrody im. Księdza Józefa Tischnera 2016

o. Jan Andrzej Kłoczowski
Otrzymał nagrodę w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” za „całokształt twórczości, w której buduje mosty między teologią, filozofią i psychologią. Jan Andrzej Kłoczowski podkreśla, że wiara musi się opierać na przekonaniach, a nie uczuciach. Choć jego myślenie wypływa z chrześcijańskiego objawienia, nie waha się przyznać, że mistyk i sceptyk potrzebują siebie nawzajem”, napisało jury.
 

Jest filozofem i cenionym duszpasterzem. W 1960 roku ukończył studia z historii sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trzy lata później wstąpił do zakonu dominikanów. Tam rozpoczął studia filozoficzne, które kontynuował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1971 roku wykłada filozofię Boga, filozofię religii oraz historię filozofii XIX i XX wieku w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie. Przez wiele lat kierował Katedrą Filozofii Religii na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Miał też wykłady monograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem licznych publikacji związanych z filozoficzną refleksją nad religią, m.in. książek „Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię” (1993), „Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii” (1994), „Drogi człowieka mistycznego” (2001), „Filozofia dialogu” (2005). Jest też m.in. przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. W 2014 roku otrzymał tytuł Mistrza Świętej Teologii, przyznawany przez generała Zakonu Kaznodziejskiego.

Jako duszpasterz był w latach 70. i 80. związany z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka”. W tym czasie aktywnie włączał się w działania opozycji antykomunistycznej (związany był m.in. ze środowiskiem Studenckiego Komitetu Solidarności). Co niedzielę wygłasza homilie podczas popularnych „dwunastek” w kościele oo. Dominikanów w Krakowie. W 2015 roku ukazała się tom rozmów z o. Kłoczowskim, przeprowadzonych przez Artura Sporniaka i Jana Strzałkę, zatytułowany „Kłocz. Autobiografia”.
 

Jerzy Sosnowski
Nagrodzony w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”, za książkę „Co Bóg zrobił szympansom?”, w której – jak napisało jury – „przywraca blask słowu dialog. Jego słowa burzą sztuczny mur rozdzielający wierzących od niewierzących i otwierają na wymiar tajemnicy. Tajemnicy, która przekracza ludzkie pojęcia, ale jest dana wszystkim – wierzącym i niewierzącym”.
 

Pisarz, publicysta, dziennikarz. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie doktoryzował się z literatury Młodej Polski. Był nauczycielem w niepublicznym Autorskim Liceum Ogólnokształcącym nr 42 w Warszawie, wykładał w Kolegium Nauczycielskim w Suwałkach i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, pracował też jako specjalista ds. kultury mowy przy Związku Artystów Scen Polskich. Jest członkiem Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. W latach 90. był szefem publicystyki kulturalnej TVP (współtworzył m.in. program „Pegaz”). Od 2000 roku jest związany z Polskim Radiem – najpierw z Dwójką, a potem Trójką, gdzie prowadził m.in. audycję publicystyczną Klub Trójki (do marca 2016 r.). Zajmuje się krytyką literacką i filmową, od 2005 roku jest stałym felietonistą „Więzi”, publikuje też regularnie w „Tygodniku Powszechnym”.

Jest autorem powieści „Apokryf Agłai” (2001), „Prąd zatokowy” (2003), „Tak to ten” (2006), „Instalacja Idziego” (2009), „Spotkamy się w Honolulu” (2014) oraz zbiorów opowiadań „Wielościan” (2001) – za który otrzymał Nagrodę Kościelskich – oraz „Linia Nocna. Singles Collection” (2002). Wkrótce ukaże się jego nowa powieść. Opublikował też kilka książek eseistycznych, m.in. „Ach” (2005), „Czekanie cudu” (2009) oraz „Co Bóg zrobił szympansom?” (2015).
 

Ks. Józef Krawiec
Nagrodzony w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” za działalność na rzecz ludzi społecznie wykluczonych. Stowarzyszenie, które założył, „daje schronienie i wszechstronną opiekę tym, którzy z rozmaitych przyczyn stali się bezdomni. Ksiądz Krawiec skutecznie pomaga im odzyskać poczucie godności i powrócić do społeczeństwa”, czytamy w werdykcie.
 

Jest księdzem diecezji opolskiej, założycielem Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”, działającego w Strzelcach Opolskich i okolicy. Zajmuje się ono osobami bezdomnymi, oferując im nie tylko dach nad głową, ale też szansę wyjścia z bezdomności, m.in. przez pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji i znalezieniu zatrudnienia. W ciągu kilkunastu lat działalności Stowarzyszenie „Barka” udzieliło pomocy przeszło 1500 bezdomnym. W tej chwili w prowadzonych przez nie domach mieszka 90 osób.

W 2011 roku ks. Józef Krawiec, który od 1998 roku mieszka razem ze swoimi podopiecznymi, otrzymał tytuł Społecznika Roku przyznawany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz tygodnik „Newsweek Polska”. W 2015 roku strzelecka „Barka” znalazła się w gronie 13 najlepszych organizacji oraz osób, które w sposób wybitny i nowatorski pomagają bezdomnym w Polsce. „Ministerstwo doceniło m.in. to, że >>Barka<< nie działa jak zwykła noclegownia, która jedynie czeka na potrzebujących. Przedstawiciele stowarzyszenia sami przeczesują pustostany, dworce, parki itp. w poszukiwaniu osób bez dachu nad głową, a następnie oferują im pomoc”, napisał w „Nowej Trybunie Opolskiej” Radosław Dimitrow. „Stowarzyszenie założyło ponadto Centrum Integracji Społecznej, w którym szkolą się osoby długotrwale bezrobotne, tak by zapobiec wykluczeniu społecznemu”.

Ks. Józef Krawiec jest też kapelanem zakładów karnych w Strzelcach Opolskich.
Polecamy również

Praca nad ludzką nadzieją Wojciech Bonowicz
Od Boga filozofów do obecności Boga Jan Andrzej Kłoczowski OP
Europa po góralsku Łukasz Tischner
Solidarność dziś Antoni Szwed
Fundacja IMJT Fundacja IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
Fundacja IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT