Fundacja IMJT Fundacja IMJT
wersja językowa: Fundacja IMJT Fundacja IMJT 
Strona główna  »  Aktualności  »  Warsztaty Herbertowskie 2016

Warsztaty Herbertowskie 2016

Warsztaty Herbertowskie 2016'
Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku

Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU oraz Gminy Miejskiej Kraków


Kraków, 10-13 listopada 2016r.
Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków, ul. Sławkowska 14


Współorganizatorzy:
Akademia Ignatianum
Instytut Myśli Józefa Tischnera

Komitet Organizacyjny:
dr hab. prof. AI Tomasz Homa SJ, Dziekan Wydziału Filozoficznego AI
prof. dr hab. Wojciech Ligęza, Kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku UJ
prof. dr hab. prof. Zbigniew Stawrowski, Dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera
dr Józef Maria Ruszar, wykładowca AI, Kierownik Warsztatów Herbertowskich

 

Czwartek, 10 listopada

Literatura polska z dalszej perspektywy

Przewodniczący obrad: dr Krzysztof Korżyk (Akademia Ignatianum)

10.00 – 12.00
o Powitanie gości: dr Józef Maria Ruszar

o prof. Francesca Fornari (Università Ca' Foscari di Venezia, Italia)
Fotografie Herberta. Nie tylko Fotografia.

o dr Tatiana Pawlińczuk (Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina)
Artystyczne pojmowanie prawdy w poezji Z. Herberta i S. Barańczaka

o mgr Jekaterina Starodworskaja (Państwowy Uniwersytet w Irkucku, Syberia, Rosja)
Wyrazy metajęzykowe i ich funkcje w wierszach Wisławy Szymborskiej

o dr Anatolij Roitman (Nowosybirsk, Syberia, Rosja)
Głosy poetów polskich – głosem tłumacza (Miłosz, Herbert, Szymborska, Polkowski) 

12.15 – 13.15
o prof. Henryk Siewierski (Universidade de Brasilia, Brasilia, Brazylia)
Barokowe (i nie tylko) czasy Harasymowicza

o prof. Marcelo Paiva de Souza (Universidade Federal do Paraná, Kurytyba, Brazylia)
Pedra e horizonte: visitando Siciliana, de Murilo Mendes, com Zbigniew Herbert
(Kamień i horyzont: Sycylia śladami Murila Mendesa i Zbigniewa Herberta)

o mgr Piotr Kilanowski (Universidade Federal do Paraná, Kurytyba, Brazylia) 
W poszukiwaniu źródeł poezji. Zbigniew Herbert, Las Ardeński


13.30 – 14.45
o dr Artur Rosman (University of Washington, Seattle, USA)
The Immensity of Existing Things: Miłosz's Catholic Imagination of Being in "Esse"

o Cynthia Haven (Stanford University, California, USA))
Zbigniew Herbert, Report from a Besieged City  

o dr Gerard Kilroy (University College London, Akademia Ignatianum)
Herbert’s Elegy of Fortinbras and Political Power in Hamlet


Międzynarodowa część Warsztatów Herbertowskich powstała we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

14.45 – 16.45 Przerwa obiadowa

Popołudnie z Janem Polkowskim i jego twórczością

Przewodniczący obrad: dr Anatolij Roitman

17.00 – 19.00
o prof. dr hab. Stanisław Gawliński (Uniwersytet Jagielloński) 
Życie historią. 
Jan Polkowski, Czy  narodziłeś się, człowieku?

o dr hab. prof. UKSW Wojciech Kudyba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Jan Polkowski i jego Głosy

o dr Józef Maria Ruszar (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Miejsca i znaki. Geografia osobista Jana Polkowskiego

o Gorzka godzina – wieczór autorski Jana Polkowskiego


Piątek, 11 listopada
Polska z bliska i daleka

Przewodniczący obrad: dr hab. prof. ATH Michał Kopczyk

10.00 – 12.00
o prof. Grzegorz Bąk Trzebunia Niebies (Universidad Complutense de Madrid)
Mare Nostrum Józefa Łobodowskiego

o Anna Pieniążek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Józef Łobodowski – poeta nieznany

o dr Katarzyna Szewczyk-Haake (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Madonna z Darwinem.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Najbiedniejsza z matek

o Natalia Habrajska (Uniwersytet Jagielloński)
Zemsta poety na ludzkim padole.
Julian Tuwim, Prośba o piosenkę

o mgr Ewa Goczał (Uniwersytet Pedagogiczny m. KEN w Krakowie) 
Ręki Mściwej groźba wiekuista. O jednej pieśni awangardowej Aleksandra Wata

12.15 – 13.00
Przewodnicząca obrad: prof. Francesca Fornari

o prof. dr hab.  Jakub Z. Lichański (Uniwersytet Warszawski) 
Teologia, filozofia, poezja. Tryptyk rzymski Jana Pawła II jako forma tzw. Theologia fabulosa. Glosy do metodologii badań

o mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Noc pełna ekstazy. Szkic o Z wolna słowa odbieram blask i Za tę chwilę Karola Wojtyły

13.15 – 14.15
Przewodniczący obrad: dr hab. prof. UAM Michał Januszkiewicz

o dr hab. prof. ATH Michał Kopczyk (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Egzotyczne podróże Tomasza Różyckiego. O kilku wierszach z tomu Kolonie

o prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Maria Korusiewicz, Wieczorem u podnóża góry (z tomu Majolika)

o dr Anna Spólna (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu; Muzeum Witolda Gombrowicza) 
Prze-pisywanie Mickiewicza. Życiowy rozbitek Jacka Podsiadły jako przykład intertekstualnej praktyki wierszotwórczej
14.15 – 16.00 przerwa obiadowa

Piątek, 11 listopada

Koncert organowy z okazji Święta Niepodległości
Kościół Świętego Krzyża w Krakowie, ul. św. Krzyża 23
16.00 – 17.30

Marta Misztal Bloch
(organistka w kościele San Antonio de los Alemanes i Friedenskirche w Madrycie)

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

 

Sobota, 12 listopada

Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Tadeusz Nowak

Przewodniczący obrad: dr hab. Radosław Sioma

10.00 – 11.45
o dr hab. prof. UAM Michał Januszkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Literacka teologia słabego Boga. Wokół kilku wierszy Tadeusza Różewicza

o mgr Izabela Piskorska-Dobrzeniecka
Poezja czasu niepoetyckiego. Wokół Drzewa Różewicza

o dr Joanna Adamowska (Uniwersytet Wrocławski)
Tadeusz Różewicz i artyści Krakowa (Wojtkiewicz, Jarema, Brzozowski)

o dr hab. Marian Płachecki (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Lustro. Ściana. Dwa spojrzenia. Wisława Szymborska, Lustro

o dr Karol Hryniewicz (Uniwersytet Warszawski) 
Liryka Wisławy Szymborskiej między nazywaniem a koniecznością

12.15 – 13.00
o dr Dorota Siwor (Uniwersytet Jagielloński)   
TO Tadeusza Nowaka. O niemożliwych i koniecznych próbach
Tadeusz Nowak, Pieśń o innym  świecie

o Magdalena Łopata (Uniwersytet Jagielloński) 
O Psalmie sielankowym Tadeusza Nowaka

13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

Poezja Zbigniewa Herberta

Przewodniczący obrad:  prof. dr hab. Stanisław Gawliński

15.00 – 17.00
o dr hab. Radosław Sioma (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)  
„Bez imienia". Nie tylko o Przysiędze Zbigniewa Herberta  
Zbigniew Herbert, Przysięga

o dr Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński)  
W Krakowie – o najbardziej warszawskim wierszu Herberta.
Zbigniew Herbert, Jesień warszawska 1954

o mgr Agnieszka Łazicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Zbigniew Herbert, Poczucie tożsamości

o Nina Pawlikowska (Uniwersytet Jagielloński)
Przywołując na pomoc odpowiednia perspektywę.
Zbigniew Herbert, Ofiarowanie Ifigenii

o mgr Anna Stec-Jasik (Uniwersytet Jagielloński) 
Ściana znajdzie cię sama, czyli co mógł przeczytać Pan Cogito? 
Zbigniew Herbert, Ściany (UR) (oraz fragmenty Podróży z moją ciotką Grahama
Greene’a)

*****

Las Ardeński
koncert śpiewanych wierszy Zbigniewa Herberta

18.00 - 19.00

o Wykonawcy: Magda Hanausek – śpiew, Maciej Machl – gitara, Piotr Wojnarowski – kontrabas, gitara basowa, Wojciech Wojnarowski  gitara, śpiew, aranżacja

o Wiersze: Las Ardeński (muz. Wojciech Wojnarowski), O Troi (muz. Wojciech Wojnarowski), Wilki (muz. Piotr Gintrowski), Guziki (muz. Piotr Gintrowski), Przesłanie Pana Cogito (muz. Wojciech Wojnarowski), Do Marka Aurelego (muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz), Późnojesienny wiersz Pana Cogito przeznaczony dla pism kobiecych (muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz), Prośba (muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz).


Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

 
Niedziela, 13 listopada

Czesław Miłosz i Adam Zagajewski

Przewodniczący obrad:  prof. dr hab. Wojciech Ligęza

10.00 – 11.30
o Prof. Magdalena Renouf (UFR DE LETTRES SLAVES, SORBONNE – PARIS IV)
Na tropach TO.
Czesław Miłosz, Alkoholik wstępuje w bramę niebios

o dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki)
O wierszu Dobroć Czesława Miłosza. Analiza tekstologiczna

o mgr Magdalena Filipczuk (Akademia Ignatianum)
„Schody, które prowadzą donikąd”. Czesława Miłosza fascynacja estetyką chińską.
Czesław Miłosz, Wypisy z ksiąg użytecznych

o Katarzyna Ciemiera (Uniwersytet Jagielloński) 
Praca pamięci. O wierszu Roki Czesława Miłosza

11.45 – 12.45
o dr hab. prof. UP Krystyna Latawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Świat równoległy – szkic wieczności.
Adam Zagajewski, W drzewach

o mgr Tomasz Kunicki-Goldfinger (Collegium Artes Liberales, WAL UW)
Kraków w szarej kotlinie.
Adam Zagajewski, Widok Krakowa

o dr Bogusława Bodzioch-Bryła (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Przybywając za późno.
Adam Zagajewski, Trzej królowie


Dom i jego brak

Przewodnicząca obrad:  dr hab. prof. UP Krystyna Latawiec

13.00 – 13.45
o prof. dr hab. Zofia Zarębianka (Uniwersytet Jagielloński)
Zawsze przed Marcina Świetlickiego w kontekście cyklu pięciu wierszy religijnych

o mgr Marta Migdał (Uniwersytet Jagielloński)
Świata Świetlickiego odkrywanie.
Marcin Świetlicki, Le gusta este jardin

13.45 – 15.45
o dr hab., prof. UG Marek Adamiec (Uniwersytet Gdański)
Przystanek wędrowca z kufrem na plecach. Kazimierz Wierzyński, Quai d’Anjou

o mgr Katarzyna Niesporek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dom Tadeusza Śliwiaka

o mgr Anna Hajduk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Bronisława Maja studium przedmiotu.
Bronisław Maj, *** Martwa natura rzeczy: nie dają znaku…

o dr Małgorzata Peroń (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Film o końcu świata. Roman Honet Właściciel

o Krzysztof Brenskott
Cyberludowy jamrmark czyli wgraa Leszka Onaka i Łukasza Podgorniego.
Rzecz o krakowskiej poezji cybernetycznej

Koncert organowy z okazji Święta Niepodległości 2016
Kościół Świętego Krzyża w Krakowie, ul. św. Krzyża 23
16.00 – 17.30

Marta Misztal Bloch

Włoska i hiszpańska muzyka organowa XVI i XVII wieku
oraz wiersze Zbigniewa Herberta z cyklu Brewiarz

PROGRAM
Francisco Correa de Arauxo (1584-1643), Tiento XVIII
Anonim (XVII wiek), Pasacalles de primer tono
Pablo Bruna (1611-1679), Tiento de falsas
Francisco Correa de Arauxo (1584-1643), Tiento XV
Antonio de Cabezón (1510-1566), Tiento del V tono
Tarquinio Merula (1595-1665), Intonazione cromática; Capriccio
Girolamo Frescobaldi (1583-1643), Toccata Quinta
Francisco Correa de Arauxo (1584-1643), Tiento XXXIX
Giovanni de Macque (1550-1614), Consonanze stravaganti
Antonio Vivaldi (1678-1741), Concerto op.VI/6 “La Stravaganza” (Allegro-Adagio-Allegro)

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Marta Misztal Bloch urodziła się w Zakopanem, gdzie rozpoczęła naukę muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza (Prof. Lidia Długołęcka, fortepian). Jednocześnie uczyła się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w klasie rzeźby. Następnie kontynuowała studia plastyczne (rzeźba) w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w École Superiéure de Beaux-Arts (ENSBA) w Paryżu. Od 1995 roku mieszka w Madrycie. W stolicy Hiszpanii studiowała grę na organach z prof. Anselmem Serną Bustamante w Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria i z prof. Miguelem del Barco w Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (Królewskim Wyższym Konserwatorium Muzycznym), uzyskując dyplom z wyróżnieniem.
W Hiszpanii uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich poświęconych dawnej muzyce organowej (profesorowie: Montserrat Torrent, Luigi Ferdinando Tagliavini, Guido Iotti, Jean-Claude Zehnder, Andrés Cea Galán, Lucía Riaño, Paolo Crivellaro, Antonio Duarte, Jan Willem Jansen, Josep Más y Bonet, Louis Jambou…). Brała również udział w kursach mistrzowskich w innych krajach pod kierunkiem prof. Lorenzo Ghielmiego (Arona, Włochy) i prof. Jeana-Claude Zehndera (Naumburg, Lipsk i Norden w Niemczech i Arlesheim w Szwajcarii). Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich poświęconych dawnej muzyce włoskiej pod kierunkiem prof. Luigiego Ferdinanda Tagliaviniego, jednego z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie (m.in. w Bolonii, Piacenza, Rzymie, w Romainmötier w Szwajcarii, w Salamance i Madrycie). Muzykę francuską studiowała na kursach mistrzowskich pod kierunkiem prof. Michela Bouvarda i prof. Pierre’a Farago. Marta Misztal jest organistką w kościele San Antonio de los Alemanes i w niemieckim kościele ewangelickim (Friedenskirche) w Madrycie. Gra również w świątyni Niepokalanego Poczęcia Rycerskiego Zakonu Calatrava (Iglesia de la Concepción Real de Calatrava).

Więcej informacji o Artystce na stronie web: www.martamisztalbloch.com
Polecamy również

Praca nad ludzką nadzieją Wojciech Bonowicz
Od Boga filozofów do obecności Boga Jan Andrzej Kłoczowski OP
Europa po góralsku Łukasz Tischner
Solidarność dziś Antoni Szwed
Fundacja IMJT Fundacja IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
Fundacja IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT