Fundacja IMJT Fundacja IMJT
wersja językowa: Fundacja IMJT Fundacja IMJT 
Strona główna  »  Artykuły   »  Drogi wolności: Wychowanie i wolność

Drogi wolności: Wychowanie i wolność

III panel: Wychowanie i wolność (piątek, 22 kwietnia)
W dniu 22 kwietnia 2016r. w ramach XVI Dni Tischnerowskich odbył się panel dyskusyjny ,,Wychowanie i wolność”. Dyskusję poprzedziła lektura tekstu ks. J. Tischnera ,, Droga Sokratesa i perć Sabały. Uwagi o filozofii wychowania”; odczytana przez Wojciecha Bonowicza. W dyskusji udział wzięli: Agnieszka Foryś, Zofia Pierzchała, dr hab. Anna Sajdak, dr Krzysztof Maliszewski, prof. Bogusław Śliwerski. Dyskusję poprowadziła Krystyna Ablewlicz. Zaproszeni goście zastanawiali się nad problematyką wolności w wychowaniu i pedagogice szkolnej. Prowadząca dyskusję zwróciła uwagę na fakt, iż wolność rodzi się w sytuacji albo albo. Doświadczenie wolności w naszym życiu razem z wychowaniem, składa się na troskę wychowawcy, która staje się pewną relacją. Dyskusję rozpoczął prof. Krzysztof Maliszewski; przywołując słowa Leszka Kołakowskiego, iż ,, wolność jest spoiwem każdej wartości”; lecz musimy pamiętać, iż nie wszystko możemy nazwać wolnością. Prelegent zaznaczył, iż wolność zawsze wchodzi w relację z jakąś wartością; mimo to, należy pamiętać, że możliwe są i występują napięcia pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem, a także pomiędzy wolnością a przystosowaniem się. Prof. Maliszewski podkreślił również negatywną możliwość niszczenia, którą wolność daje człowiekowi. W dyskusji prelegenci podjęli namysł nad zwróceniem uwagi ku wychowaniu dziecka i pytaniem jak ono przeżywa? co się z nim dzieje? jakie doświadczenie wolności posiadają i potrzeby relacji pomiędzy dorosłym a dzieckiem. Zofia Pierzchała podkreśliła fakt, iż wolność dziecka jest bardzo zdeterminowana i jedynie prawidłowy system rodzinny jest gwarancją wolności dla dziecka. Prelegenci pochylili się nad problematyką wolności u dzieci i młodzieży w systemie oświaty i pytaniem: co daje wolność w wychowaniu? Wolność stanowi autonomię dla nauczycieli i uczniów. Pedagogika i wychowanie rządzi się wolnością a nie władzą. Pedagogów również powinno się oceniać kategoriami wolności. Dyskutujący zgodnie uznali, iż należy wyzwolić się z systemu homo sovieticus, który próbuje rządzić polską oświatą. Nawiązując do lektury tekstu ks. Tischnera; prelegenci podkreślili, iż wolność nie jest faktem, a zadaniem, szczególnie dla pedagogów; którzy pomimo życia w świecie nowych technologii, powinni zwrócić uwagę na człowieka. Zadaniem dla wychowawców jest obudzenie w Drugim poczucia wolności; wtedy kiedy spotkamy kogoś, kto potrafi działać wbrew konwencją. Po wystąpieniach gości rozpoczęła się dyskusja, w której podkreślano, iż wolności nabywamy z relacji z kimś, o której przypominają nam słowa ks. Tischnera.

Agata Płazińska


Polecamy również

Praca nad ludzką nadzieją Wojciech Bonowicz
Od Boga filozofów do obecności Boga Jan Andrzej Kłoczowski OP
Europa po góralsku Łukasz Tischner
Solidarność dziś Antoni Szwed
Fundacja IMJT Fundacja IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
Fundacja IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT