Fundacja IMJT Fundacja IMJT
wersja językowa: Fundacja IMJT Fundacja IMJT 
Strona główna  »  Artykuły   »  Program KONGRESU TISCHNEROWSKIEGO KRAKÓW 20-22 KWIETNIA 2020r.

Program KONGRESU TISCHNEROWSKIEGO KRAKÓW 20-22 KWIETNIA 2020r.

 
 
 
 
20 kwietnia 2020 – poniedziałek
AULA COLLEGIUM NOVUM
 
 
BLOK I
 
 
9:00 – 9:20
Władysław Stróżewski
  
 
9:20 – 9:40
Jan Woleński
Czy atrybuty Boga wykluczają ludzką wolność?
 
 
9:40-10:00
Karol Tarnowski
Metafizyka a wolność
 
 
 
10:00 – 10:30
DYSKUSJA
 
 
PRZERWA KAWOWA
10:30 – 11:00
 
 
 
BLOK II
11:00 – 11:20
Krzysztof Wieczorek
Wolność w świecie czy wolność od świata? Tischner a ponowoczesne transformacje pragnienia metafizycznego
 
 
11:20 – 11:40
Tadeusz Szawiel
Wolność od wartości a życie jako wybór ostatecznej podstawy
 
 
11:40 – 12:00
Ludwig Hagedorn
For they do know what they are doing. Arendt and Tischner on action and human freedom
 
 
12:00 – 12:30
DYSKUSJA
 
OBIAD
12:30 – 14:00
 
 
BLOK III
14:00 – 14:20
Anna Karoń-Ostrowska
Wolność a wierność
 
 
14:20 – 14:40
Alfred Wierzbicki
Czy kościół zaniedbał sprawę wolności? Lekcja Tischnera na dziś
 
 
14:40 – 15:00
Antoni Szwed
O próbie pogodzenia demokracji liberalnej z nauczaniem Kościoła katolickiego w myśli Józefa Tischnera z lat 1993-1997
 
15:00 – 15:30
DYSKUSJA
 
 
PRZERWA KAWOWA
15:30 – 16:00
 
BLOK IV
16:00 – 16:20
Joanna Barcik
Zaświadczyć o wolności. Kilka uwag na temat wolności w obozach koncentracyjnych
 
16:20 – 16:40
Karel Novotny
Liberté et incarnation. La réduction de l’autonomie chez E. Levinas
 
16:40 – 17:00
DYSKUSJA
 
 
PRZERWA KAWOWA
17:00 – 17:20
 
17:20
WYKŁAD
Chantal Delsol:
 
Quelles limites à la liberté ?
 
 
 
21 kwietnia 2020 – wtorek
SALA BOBRZYŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS
 
BLOK V
9:00 – 9:20
Krzysztof Mech
Wydarzenie religijne - dramat wolności
 
 
9:20 – 9:40
Małgorzata Baranowska
Bóg ludzi wolnych
 
 
9:40-10:00
ks. Piotr Karpiński
Łaska i wyzwolenie. Ku fenomenologii daru
 
 
10:00 – 10:30
DYSKUSJA
 
 
PRZERWA KAWOWA
10:30 – 11:00
 
 
BLOK VII
11:00 – 11:20
Marek Drwięga
Nowy manicheizm
 
 
11:20 – 11:40
Joachim Piecuch
Zło – szkaradna maska trwonionej wolności. Tischner i Kant
 
 
11:40 – 12:00
Rene Kaufmann
Von der Theodizee zur Anthropodizee. Überlegungen im Anschluss an Józef Tischners Phänomenologie des Bösen
 
12:00 – 12:30
DYSKUSJA
 
 
OBIAD
12:30 – 14:00
 
 
BLOK IX
14:00 – 14:20
Aleksandra Głos
The gift of trust
 
 
14:20 – 14:40
Maciej Frycz
Wolność jest odwagą… O czym nie można mówić o tym trzeba milczeć, o czym nie można milczeć o tym trzeba mówić.
 
14:40 – 15:00
Krzysztof Świercz
O odwadze i ludziach odważnych
 
 
15:00 – 15:30
DYSKUSJA
 
 
PRZERWA KAWOWA
15:30 – 16:00
 
 
BLOK XI
16:00 – 16:20
Witold Glinkowski
Odpowiedzialność – dialogiczne oblicze wolności
 
 
16:20 – 16:40
Zbyszek Dymarski
Człowiek w mieście. Próba antropologicznej reinterpretacji tischnerowskiej koncepcji sceny
 
16:40 – 17:00
Enrico Sperfeld
Der Mensch als theatrales Wesen
 
 
17:00 – 17:30
DYSKUSJA
 
 
 
21 kwietnia 2020  – wtorek
SALA KAZIMIERZA WIELKIEGO
COLLEGIUM MAIUS
 
 
BLOK VI
9:00 – 9:20
Andrzej Gielarowski
Mistrz Eckhart jako nauczyciel wolności. Interpretacja Józefa Tischnera
 
9:20 – 9:40
Agata Płazińska
Koncepcja pracy i wolności w ujęciu Simone Weil i Józefa Tischnera- analiza porównawcza
 
9:40-10:00
Artur Rosman
A More Dramatic Philosophy of Drama: Tischner in Conversation with Girard
 
10:00 – 10:30
DYSKUSJA
 
 
PRZERWA KAWOWA
10:30 – 11:00
 
BLOK VIII
11:00 – 11:20
Przemysław Zientkowski
„Godność osobowa” versus „wolność” pytanie o aksjomat praw człowieka w filozofii społecznej Józefa Tischnera
 
11:20 – 11:40
Tomasz Niezgoda
Tischner i redukcja agatologiczna?
 
 
11:40 – 12:00
Lech Wołowski
„Wolność – łaska wszystkich łask”, czyli słowo o teologicznym spojrzeniu Tischnera na problematykę wolności
 
 
12:00 – 12:30
DYSKUSJA
 
OBIAD
 
BLOK X
14:00 – 14:20
Andrzej Serafin
Wolność platońska
 
 
14:20 – 14:40
Łukasz Kołoczek
Ślepe ścieżki wolności
 
 
14:40 – 15:00
Radosław Lis
Ktoś mi myśli-ktoś mi sprzyja-ktoś oświetla drogę. O idei wewnętrznego mistrza na podstawie uwag Józefa Tischnera
 
15:00 – 15:30
DYSKUSJA
Prowadzenie:
 
PRZERWA KAWOWA
15:30 – 16:00
 
 
BLOK XII
16:00 – 16:20
Adam Cieśla
Sumienie opiekunem ludzkiej wolności
 
16:20 – 16:40
Krystyna Ablewicz
Wolność i lęk. Tischner i Kępiński.
 
16:40 – 17:00
Grzegorz Krupa
Monada bez okien. Antropologiczna i psychoterapeutyczna perspektywa tischnerowskiego sporu o wewnętrzną przestrzeń wolności człowieka
 
17:00 17:30
DYSKUSJA
 
22 kwietnia 2020 – środa
AULA COLLEGIUM NOVUM
 
BLOK XIII
9:00 – 9:20
Rocco Buttiglione
Freedom and Desire
 
9:20 – 9:40
Jacek Filek
Nierozpoznane oblicze wolności
 
9:40-10:00
Adam Workowski
Czy zły człowiek może być sobą? 
 
 
 
10:00 – 10:30
DYSKUSJA
 
 
PRZERWA KAWOWA
10:30 – 11:00
 
BLOK XIV
11:00 – 11:20
Jarosław Jagiełło
Józefa Tischner agatologia wolności
 
11:20 – 11:40
Adam Hernas
Jak jest możliwa wspólnota wolnych ludzi? (Przyczynki do tischnerowskiej filozofii wspólnoty)
 
 
11:40 – 12:00
Zbigniew Stawrowski
Krytyka  „myślenia” politycznego u J. Tischnera
 
 
 
12:00 – 12:30
DYSKUSJA
 
OBIAD
12:30 – 14:00
 
BLOK XV
14:00 – 14:20
Aleksander Bobko
Spór o istnienie człowieka AD 2020
  
14:20 – 14:40 Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Forgetting the Body in Contemporary Anthropology - Will it Give more Freedom?
 
14:40 – 15:00
DYSKUSJA
 
PRZERWA KAWOWA
15:00 – 15:30
 
15:30 – 16:30
DEBATA PODSUMOWUJĄCA
Tischner Kongres
 
DNI TISCHNEROWSKIE(dla chętnych)17:00
Msza Św. na początek Dni 18:00 Pokaz filmów o Józefie Tischnerze – prowadzenie Wojciech Bonowicz
 
 
20:00
UROCZYSTA KOLACJA NA ZAKOŃCZENIE KONGRESU
 
 Polecamy również

Praca nad ludzką nadzieją Wojciech Bonowicz
Od Boga filozofów do obecności Boga Jan Andrzej Kłoczowski OP
Europa po góralsku Łukasz Tischner
Solidarność dziś Antoni Szwed
Fundacja IMJT Fundacja IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
Fundacja IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT