Fundacja IMJT Fundacja IMJT
wersja językowa: Fundacja IMJT Fundacja IMJT 
Strona główna  »  Bibliografia podgląd

Bibliografia

Tytuł

Śmierć ks. prof. dra hab. Józefa Tischnera - rezonans w prasie polskiej / Stanisław Pamuła // Pr. Nauk., Pedag. / WSP Częst. - Z. 8/10 (1999/2001), s. 241-256

Autor

Pamuła, Stanisław

Sygnatura

OT/AR/2001/13

Wydawca

Rok publikacji

2001

Tytuł publikacji

Kategoria

artykuł

Czasopismo

Prace Naukowe. Pedagogika / WSP Częstochowa
Fundacja IMJT Fundacja IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
Fundacja IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT