IMJT IMJT
wersja językowa: IMJT IMJT 
Strona główna  »  O Nas

O Nas

Instytut realizuje swoje cele głównie poprzez prowadzenie archiwum spuścizny po ks. Józefie Tischnerze, jak również działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej, organizowanie konferencji oraz seminariów naukowych, a także współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Instytutu.

 
Więcej informacji znajdą Państwo w biuletynach Instytutu Myśli Józefa Tischnera:

Biuletyn 2005
Biuletyn 2006
Biuletyn 2007
Biuletyn 2008
Biuletyn 2009
Biuletyn 2010
Biuletyn 2011


 
Polecamy również

IMJT IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT