Fundacja IMJT Fundacja IMJT
wersja językowa: Fundacja IMJT Fundacja IMJT 
Strona główna  »  Historia Instytutu

Historia Instytutu


2012
 • Wydanie III tomu „Dzieł zebranych” J. Tischnera pt. „Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady”.
2011
 • Instytut Myśli Józefa Tischnera był głównym organizatorem Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego „Dobro i Prawda”. [więcej]
 • Instytut Myśli Józefa Tischnera był głównym organizatorem XI Dni Tischnerowskich w Krakowie, które były poświęcone refleksji nad kwestią narodu, ojczyzny i patriotyzmu.
 • Wraz z Guardini Stiftung, Instytut Myśli Józefa Tischnera współorganizował konferencję naukową poświęconą myśli Guardiniego i Tischnera. Jako nasi przedstawiciele w konferencji udział wzięli: prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Aleksander Bobko, prof. Tadeusz Gadacz oraz dr Steffen Huber. Spotkanie odbyło się 10-11 października 2011 roku w Instytucie Teologii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.
 
2009
 • Ruszył projekt edukacyjny „Ewangelia i Ekonomia” adresowany do „ludzi Kościoła”– duchownych i świeckich stale współpracujących z instytucjami kościelnymi, a przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami parafii czy organizacji katolickich. [więcej]
 • Spotkanie promocyjne II tomu Dzieł zebranych Józefa Tischnera „Etyka a Historia”, we współpracy z „Domem Spotkań z Historią” w Warszawie, które odbyło się 17 marca 2009 r. Wzięli w nim udział Wojciech Bonowicz i Zbigniew Stawrowski.
 • Spotkanie promocyjne II tomu Dzieł zebranych Józefa Tischnera „Etyka a Historia”, które odbyło się 3 kwietnia 2009 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim. Udział wzięli Aleksander Bobko i Zbigniew Stawrowski.
 • Debata „Filozof wobec historii”, Gdańsk, 13 maja 2009 r. Udział wzięli prof. Sabina Kruszyńska, dr Dobrosław Kot, dr Jacek Kołtan oraz dr Zbyszek Dymarski.
 • Konferencja „Europa und seine Anderen – Emmanuel Lévinas – Edith Stein – Józef Tischner”, Drezno, 9-12 czerwca – współorganizacja wraz z Technische Universitaet Dresden, referaty naukowe wygłosili dr Adam Hernas oraz prof. Zbigniew Stawrowski.
 • Międzynarodowa konferencja „Dialog jako idea. Dialog jako doświadczenie” odbyła się w dniach 16-17 października 2009 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno praktycy dialogu jak i jego badacze.
 
2008
 • Wydanie książki Józefa Tischnera pt. Etyka a historia. Wykłady, która jest drugim tomem „Dzieł Zebranych” Józefa Tischnera
 
2006
 • Wydanie I tomu „Dzieł zebranych” J. Tischnera pt. „Studia z filozofii świadomości”.

2005
 • Początek działalności Archiwum IMJT, gromadzącego wszelkie dokumenty i materiały związane z intelektualną spuścizną ks. Józefa Tischnera.
 • Inauguracja cykl wykładów Tischner i Inni. [więcej]
 
2003
 • 31 października 2003 – sądowa rejestracja Fundacji Instytutu Myśli Józefa Tischnera.
 


Polecamy również

Praca nad ludzką nadzieją Wojciech Bonowicz
Od Boga filozofów do obecności Boga Jan Andrzej Kłoczowski OP
Europa po góralsku Łukasz Tischner
Solidarność dziś Antoni Szwed
Fundacja IMJT Fundacja IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
Fundacja IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT