Fundacja IMJT Fundacja IMJT
wersja językowa: Fundacja IMJT Fundacja IMJT 
Strona główna  »  prof. dr hab. T. Jacek Filek

prof. dr hab. T. Jacek Filek

Filozof, ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (1978), gdzie następnie doktoryzował się (1986) i habilitował (1997), i gdzie jako profesor tytularny nadal pracuje. Prowadzi dwa seminaria: etyczno-antropologiczne i z filozofii dialogu oraz wykłady z etyki. Wykładał też gościnnie w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, w Papieskiej Akademii Teologicznej oraz w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (w tych dwóch ostatnich zastępował ks. prof. Józefa Tischnera).
Wydał m.in.: "Z badań nad istotą wartości etycznych" (1995), "Ontologizację odpowiedzialności" (1996), "Filozofię jako etykę" (2001) – nominowaną do Nagrody Jana Długosza dla najlepszej książki roku w dziedzinie humanistyki, monografię Filozofia odpowiedzialności XX wieku (2003) – nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, antologię "Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe" (2004), "Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno-etyczne" (2010) oraz "Etykę. Reinterpretację" (2013).
Opublikował ponad 100 rozpraw i artykułów w czasopismach i periodykach naukowych oraz kilka tłumaczeń (m.in. Heideggera, Hartmanna i Husserla). Jego teksty systematycznie ukazywały się m.in. w Tygodniku Powszechnym i Znaku. Publikował też we Francji oraz w Niemczech.
Głównym przedmiotem jego zainteresowań są filozofia odpowiedzialności i filozofia dialogu. Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.


 
ARTYKUŁYPolecamy również

Praca nad ludzką nadzieją Wojciech Bonowicz
Od Boga filozofów do obecności Boga Jan Andrzej Kłoczowski OP
Europa po góralsku Łukasz Tischner
Solidarność dziś Antoni Szwed
Fundacja IMJT Fundacja IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
Fundacja IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT