Fundacja IMJT Fundacja IMJT
wersja językowa: Fundacja IMJT Fundacja IMJT 
Strona główna  »  prof. Krystyna Ablewicz

prof. Krystyna Ablewicz

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum” w Krakowie. Zainteresowania badawcze: pedagogika ogólna ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań humanistycznych oraz rozumienia pedagogiki, jako nauki humanistycznej (hermeneutyka i fenomenologia – możliwości wykorzystania w badaniach pedagogicznych (fenomenologia stosowana), antropologicznych i aksjologicznych uwarunkowań  koncepcji i procesów wychowania (personalistyczne oraz holistyczne ujęcie człowieka i jego rozwoju (antropologia pedagogiki Gestalt). Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.Polecamy również

Praca nad ludzką nadzieją Wojciech Bonowicz
Od Boga filozofów do obecności Boga Jan Andrzej Kłoczowski OP
Europa po góralsku Łukasz Tischner
Solidarność dziś Antoni Szwed
Fundacja IMJT Fundacja IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
Fundacja IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT