Fundacja IMJT Fundacja IMJT
wersja językowa: Fundacja IMJT Fundacja IMJT 
Strona główna  »  Książki Instytutu  »  Guardini - Tischner. Spis treści

Guardini - Tischner. Spis treści

SPIS TREŚCI
 
Przedmowa 9
 
I. Wolność i tragiczność. Odpowiedzialność jako dramat
 
Jean Greisch
Tragizm działania i dramat odpowiedzialności. Filozoficzne spotkania z Antygoną 23
 
Aleksander Bobko
Wolność jako sposób istnienia dobra. Interpretacja koncepcji Józefa Tischnera 95
 
Tadeusz Gadacz
Bóg i tragiczność w filozofii. Józefa Tischnera i Romano Guardiniego 117
 
II. Osoba w horyzoncie prawdy. Filozofia jako dialog
 
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Człowiek żyje wychylony ku… Bycie ukierunkowane osoby w myśli Romano Guardiniego 145
 
Jaromir Brejdak
Osoba jako odpowiedź. Guardiniego i Tischnera koncepcja bycia osobowego 179
 
III. Wybranie i uczestnictwo. Słowo w służbie solidarności
 
Zbigniew Stawrowski
O wadze słowa u Tischnera 221
 
Enrico Sperfeld
Odzyskać sens pracy. Tischnera etyka Solidarności 241
 
IV. Dramat i komedia. Pytania egzystencjalne w literaturze
 
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
„Któż nie siedział przed kurtyną serca w trwodze?” Guardini, Tischner i Elegie duinejskie Rilkego 255
 
Ewa Kutryś
„Błądzenie w żywiole prawdy”. Józefa Tischnera miłość do teatru 275
 
Ludger Hagedorn
Dramat, komedia, piekło. Tischner i Guardini śladami Dantego 297
 
Noty o autorach 353
Indeks nazwisk 361
 
INHALT
Vorwort der Herausgeber 15
 
I. Freiheit und Tragik: Verantw ortung dramati sch
 
Jean Greisch
Die Tragik des Handelns und das Drama der Verantwortung. Philosophische Begegnungen mit Antigone 61
 
Aleksander Bobko
Die Freiheit als Seinsweise des Guten. Interpretation des Konzeptes von Józef Tischner 105
 
Tadeusz Gadacz
Gott und Tragik in der Philosophie Józef Tischners und Romano Guardinis 129
 
II. Person und Wahrheit: Philosophie dialogisch
 
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Der Mensch lebt Auf-Hin. Das Gerichtetsein von Person im Denken Romano Guardinis 163
 
Jaromir Brejdak
Person als Antwort. Konzepte personalen Seins bei Guardini und Tischner 199
 
III. Erwählung und Teilhabe: Worte solidarisch
 
Zbigniew Stawrowski
Vom Gewicht der Worte bei Tischner 231
 
Enrico Sperfeld
Den Sinn der Arbeit wiedergewinnen. Tischners Ethik der Solidarność 247
 
IV. Drama und Komödie: Existenzdenken literarisch
 
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
„Wer saß nicht bang vor seines Herzens Vorhang?“ Guardini, Tischner und Rilkes Duineser Elegien 265
 
Ewa Kutryś
Von den Irrtümern bei der Wahrheitssuche. Józef Tischners Liebe zum Theater 285
 
Ludger Hagedorn
Drama, Komödie, Inferno. Tischner und Guardini auf den Spuren Dantes 325
 
Autoren 357
Personenregister 365
 


Polecamy również

Praca nad ludzką nadzieją Wojciech Bonowicz
Od Boga filozofów do obecności Boga Jan Andrzej Kłoczowski OP
Europa po góralsku Łukasz Tischner
Solidarność dziś Antoni Szwed
Fundacja IMJT Fundacja IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
Fundacja IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT