Fundacja IMJT Fundacja IMJT
wersja językowa: Fundacja IMJT Fundacja IMJT 
Strona główna  »  Książki Instytutu  »  Wydawnictwo IMJT

Wydawnictwo IMJT


Wydawnictwo IMJT
 
Działalność wydawnicza jest istotną częścią działalności statutowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Stawia on sobie za cel dokumentację i propagowanie intelektualnego dorobku swojego Patrona ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności filozoficznej, a także inspirowanie twórczego myślenia oraz prowadzenie badań i studiów w dziedzinach bliskich działalności J. Tischnera, w tym przede wszystkim dotyczących filozofii człowieka, filozoficznej refleksji nad doświadczeniem religijnym oraz filozofii polityki.

Ważnym elementem działalności wydawniczej są również publikacje z pogranicza filozofii i literatury, będące przede wszystkim owocem prac badawczych realizowanych w ramach grantu NPRH „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX wieku”.
 

Informacja dla autorów zainteresowanych publikacją książki w IMJT

Ze względu na niekomercyjny charakter wydawnictwa i troskę o wysoki merytorycznie poziom naszych publikacji, wydawane przez nas książki podlegają szczególnej procedurze.

Książka mająca ukazać się w ramach najbardziej prestiżowej serii wydawniczej IMJT – Drogi myślenia, powinna, po pierwsze, mieścić się tematycznie w ramach profilu badawczego Instytutu. Po drugie, może zostać zgłoszona do serii wyłącznie przez jednego z członków Rady Programowej IMJT, który deklaruje tym samym jej znajomość i swoje poparcie dla jej publikacji.

Autorzy, zainteresowani wydaniem swego dzieła proszeni są o przesłanie pdf-u książki na adres instytut@tischner.org.pl wraz z informacją, kto z członków Rady Programowej IMJT gotów jest pełnić rolę jej „promotora”.

Następnie Rada powołuje co najmniej jednego recenzenta spośród osób najbardziej kompetentnych w danej tematyce, który sporządza pisemną opinię. Niezależnie od tego obowiązkiem wszystkich członków Rady Programowej jest dokładne zapoznanie się z zaproponowaną do publikacji książką. Procedurę wieńczy dyskusja nad książką na forum Rady oraz zatwierdzające głosowanie.

Analogiczne zasady stosowane są w przypadku książek ukazujących się poza tą serią.
kontakt: Maria Karolczak, mail: maria.karolczak@tischner.org.plPolecamy również

Praca nad ludzką nadzieją Wojciech Bonowicz
Od Boga filozofów do obecności Boga Jan Andrzej Kłoczowski OP
Europa po góralsku Łukasz Tischner
Solidarność dziś Antoni Szwed
Fundacja IMJT Fundacja IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
Fundacja IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT