Fundacja IMJT Fundacja IMJT
wersja językowa: Fundacja IMJT Fundacja IMJT 
Strona główna  »  O Instytucie  »  Działalność Instytutu

Działalność Instytutu

Do najważniejszych, zrealizowanych już projektów Instytutu Myśli Józefa Tischnera należą:
 
 • stały projekt Archiwum Józefa Tischnera prowadzony od roku 2004
 • współorganizacja Dni Tischnerowskich w Krakowie w latach 2004-2012 (2011 r. główny organizator Dni Tischnerowskich)
 • organizacja Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego w Krakowie w 2011 r.
 • współorganizacja Międzynarodowej Konferencji w Dreźnie (2009) Europa und seine Anderen – Emmanuel Lévinas – Edith Stein – Józef Tischner
 • współorganizacja Międzynarodowej Konferencji w Berlinie (2011 r.) Guardini – Tischner. Drama der Verantwortung
 • organizacja od roku 2005 cyklicznych seminariów, wykładów i konferencji dla nauczycieli w ramach stałej współpracy ze Stowarzyszeniem „Drogami Tischnera”, zrzeszającego 42 szkoły, których Patronem jest Józef Tischner
 • seria wydawnicza „Dzieł zebranych Józefa Tischnera” w oparciu o materiały zbierane
  i opracowane w Archiwum (ukazały się 3 tomy)
 • seria wydawnicza „Drogi myślenia” (obejmująca aktualnie 9 pozycji)
 • publikacja trzech numerów angielskojęzycznego pisma Thinking in Values
 • cykl wykładów „ Tischner i inni” (kilkanaście wykładów wygłoszonych przez najwybitniejszych polskich specjalistów filozofii)
 • projekty edukacyjne pt. „Ewangelia i Ekonomia”, współfinansowane przez NBP, a skierowane do ludzi związanych z instytucjami Kościoła, których celem było zapoznanie ich uczestników  – teoretyczne i praktyczne – z aktualnym systemem prawnym, podatkowym i finansowym obowiązującym w Polsce. Szkolenia zrealizowano w dziesięciu diecezjach południowej Polski (rzeszowskiej, katowickiej, gliwickiej, kieleckiej, radomskiej, częstochowskiej, zamojsko–lubaczowskiej, opolskiej, wrocławskiej, nowosądecko-przemyskiej)
 • cykle wykładów "Poniedziałki z Tischnerem" oraz spotkań "Czwartki z poezją nie tylko religijną"

 
               Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 2016 (więcej)Polecamy również

Praca nad ludzką nadzieją Wojciech Bonowicz
Od Boga filozofów do obecności Boga Jan Andrzej Kłoczowski OP
Europa po góralsku Łukasz Tischner
Solidarność dziś Antoni Szwed
Fundacja IMJT Fundacja IMJT
Dofinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
Fundacja IMJT
strony internetowe Webstar & PelcIT