Adam Hernas “Bliskość jako paradygmat myślenia o drugim”

STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / ADAM HERNAS “BLISKOŚĆ JAKO PARADYGMAT MYŚLENIA O DRUGIM”

Adam Hernas “Bliskość jako paradygmat myślenia o drugim”https://filozofiawolnosci.org/adam-hernas-bliskosc-jako-paradygmat-myslenia-o-drugim/Informacja o Autorze:dr Adam Hernas

Adam Hernas, prawnik, dr filozofii, współzałożyciel Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Zajmuje się szeroko rozumianą filozofią człowieka przy zastosowaniu metody fenomenologicznej. W swych pracach przedstawił między innymi koncepcję obecności opartą na etymologicznym sensie polskiego słowa „obecność”. Wskazał na jej pierwotnie intersubiektywny i wspólnotowy charakter niezależny od czasu, w przeci-wieństwie do ontologii zachodniej, która ujmowała obecność jako odrębne istnienie w teraźniejszości. Autor książek: Czas i obecność (2005), Człowiek poza istnieniem (2011), Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskiego (2017). Publikował w...


Inne artykuły tego Autora w kategorii: O Tischnerze


Skip to content