Adam Hernas “Metafizyczne warunki możliwości myślenia aksjologicznego”

STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁY / ADAM HERNAS “METAFIZYCZNE WARUNKI MOŻLIWOŚCI MYŚLENIA AKSJOLOGICZNEGO”

Adam Hernas “Metafizyczne warunki możliwości myślenia aksjologicznego”https://filozofiawolnosci.org/adam-hernas-metafizyczne-warunki-mozliwosci-myslenia-aksjologicznego/Informacja o Autorze:dr Adam Hernas

Adam Hernas, prawnik, dr filozofii, współzałożyciel Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Zajmuje się szeroko rozumianą filozofią człowieka przy zastosowaniu metody fenomenologicznej. W swych pracach przedstawił między innymi koncepcję obecności opartą na etymologicznym sensie polskiego słowa „obecność”. Wskazał na jej pierwotnie intersubiektywny i wspólnotowy charakter niezależny od czasu, w przeci-wieństwie do ontologii zachodniej, która ujmowała obecność jako odrębne istnienie w teraźniejszości. Autor książek: Czas i obecność (2005), Człowiek poza istnieniem (2011), Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskiego (2017). Publikował w...


Inne artykuły tego Autora w kategorii: O Tischnerze


Skip to content