Autorzy:
dr Adam Hernas

STRONA GŁÓWNA / AUTORZY / DR ADAM HERNAS

dr Adam Hernas

Adam Hernas, prawnik, dr filozofii, współzałożyciel Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Zajmuje się szeroko rozumianą filozofią człowieka przy zastosowaniu metody fenomenologicznej. W swych pracach przedstawił między innymi koncepcję obecności opartą na etymologicznym sensie polskiego słowa „obecność”. Wskazał na jej pierwotnie intersubiektywny i wspólnotowy charakter niezależny od czasu, w przeci-wieństwie do ontologii zachodniej, która ujmowała obecność jako odrębne istnienie w teraźniejszości. Autor książek: Czas i obecność (2005), Człowiek poza istnieniem (2011), Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskiego (2017). Publikował w czasopismach: „Znak”, „Kwartalnik Filozoficzny”, „Etyka”, „Logos i Ethos”.

Skip to content