Autorzy:
dr hab. Antoni Szwed

STRONA GŁÓWNA / AUTORZY / DR HAB. ANTONI SZWED

dr hab. Antoni Szwed

jest profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 1983-1995 pracownik Papieskiej Akademii Teologicznej, asystent Ks. Prof. Józefa Tischnera.

Od połowy lat 80-tych XX w. zajmuje się myślą Sørena Kierkegaarda. Jest autorem monografii: Między wolnością a prawdą egzystencji. Studium myśli Sørena Kierkegaarda, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant. Hegel. Kierkegaard, Fideizm Kalwina i bunt angielskich racjonalistów. Jest także tłumaczem dzieł Kierkegaarda takich, jak: Pojęcie lęku, Wprawki do chrześcijaństwa, Czyny miłości, O chrześcijaństwie, a ostatnio Dzienników (Dzienniki NB – NB 5 oraz Dzienniki NB 31 – NB 36).

W ostatnich latach prowadzi badania nad angielską myślą kalwińską i jej filozoficznymi konsekwencjami.

Myśli Ks. Józefa Tischnera poświęcił artykuły m. in.:

– Tischner jako filozof egzystencji, ZNAK, maj 2004, nr 588, s. 15-18.

– Recepcja Kierkegaarda w myśli Józefa Tischnera, Argument, December 2011, vol. 1, No 2, s. 275-290.

– Dlaczego dziś potrzebujemy filozofii pracy księdza Józefa Tischnera, w: Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia : perspektywy fides i ratio / red. nauk. Agnieszka Hennel-Brzozowska, Kraków : Wydawnictwo “Scriptum”, 2014, S. 49-63.

Many Faces of Exploitation, w: Contemporary Moral Dilemmas, ed. D. Probucka, Peter Lang, Berlin 2019, s. 93-108.

Józef Tischner i jego inspiracje filozofią wolności Sørena Kierkegaarda, w: Józef Tischner: polska filozofia wolności a myśl europejska, red. naukowy Zbigniew Stawrowski, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2022, s. 77-91.

– O próbie pogodzenia demokracji liberalnej z nauczaniem Kościoła katolickiego w myśli Józefa Tischnera z lat 1991-1997 (w druku).

 

Niektóre artykuły z ostatnich lat:

– Matthew Tindal i redukcja chrześcijaństwa do religii naturalnej, Humaniora (Czasopismo Internetowe), Nr 2 (30) 2020, s. 23-46.   http://humaniora.amu.edu.pl/node/6

A Long Way to John Locke’s Concept of Toleration in 17th Century England, Kronos, Philosophical Journal, vol. VIII (2019), s. 239-255.  https://kronos.org.pl/english/

– Dwie wiary Karla Jaspersa, w: Karl Jaspers: Logos i alogon, red. Cz. Piecuch, Kraków 2019,  s. 119-151.

Autorità assoluta di Dio e autorità relativa degli uomini che servono Dio. Aspetto filosofico, w: Obedience and Authority, red. A. Gieniusz, T. Grabińska, A. Hennel-Brzozowska, M. Lenart, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2018, s. 69-86.

Oliver Cromwell – purytanin doskonały?, Studia Sociologica, 9 (2), 2017, 236 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, s. 70-86.

Rozum i wiara u Johna Locke’a na historycznym tle siedemnastowiecznej Anglii, Kronos Kwartalnik, nr 4 (2017),  s. 170-192.

Krytyka pewnej postaci współczesnego deizmu jako projektu nowej religii w zglobalizowanym świecie. Na marginesie książki Roberta Corfe’a Deism and Social Ethics, Roczniki Filozoficzne, tom LXV, nr 4, 2017, s. 271-292.

Bóg Wilhelma Friedricha Gottfrieda Hegla, w: Filozofia Boga, część I, red. ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 53-78.

Karl Jaspers i nietzscheańska filozofia destrukcji, w: Karl Jaspers: W kręgu wielkich myślicieli współczesnych, red. Czesława Piecuch, Universitas, Kraków 2015, s. 215-236.

 

Skip to content