Autorzy:
prof. T. Jacek Filek

STRONA GŁÓWNA / AUTORZY / PROF. T. JACEK FILEK

prof. T. Jacek Filek

Filozof, ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (1978), gdzie następnie doktoryzował się (1986) i habilitował (1997), i gdzie jako profesor tytularny nadal pracuje. Prowadzi dwa seminaria: etyczno-antropologiczne i z filozofii dialogu oraz wykłady z etyki. Wykładał też gościnnie w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, w Papieskiej Akademii Teologicznej oraz w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (w tych dwóch ostatnich zastępował ks. prof. Józefa Tischnera).
Wydał m.in.: “Z badań nad istotą wartości etycznych” (1995), “Ontologizację odpowiedzialności” (1996), “Filozofię jako etykę” (2001) – nominowaną do Nagrody Jana Długosza dla najlepszej książki roku w dziedzinie humanistyki, monografię Filozofia odpowiedzialności XX wieku (2003) – nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, antologię “Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe” (2004), “Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno-etyczne” (2010) oraz “Etykę. Reinterpretację” (2013).
Opublikował ponad 100 rozpraw i artykułów w czasopismach i periodykach naukowych oraz kilka tłumaczeń (m.in. Heideggera, Hartmanna i Husserla). Jego teksty systematycznie ukazywały się m.in. w Tygodniku Powszechnym i Znaku. Publikował też we Francji oraz w Niemczech.
Głównym przedmiotem jego zainteresowań są filozofia odpowiedzialności i filozofia dialogu. Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.Publikacje tego Autora:


Skip to content