Autorzy:
dr hab. Krystyna Ablewicz

STRONA GŁÓWNA / AUTORZY / DR HAB. KRYSTYNA ABLEWICZ

dr hab. Krystyna Ablewicz

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej “Ignatianum” w Krakowie. Zainteresowania badawcze: pedagogika ogólna ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań humanistycznych oraz rozumienia pedagogiki, jako nauki humanistycznej (hermeneutyka i fenomenologia – możliwości wykorzystania w badaniach pedagogicznych (fenomenologia stosowana), antropologicznych i aksjologicznych uwarunkowań  koncepcji i procesów wychowania (personalistyczne oraz holistyczne ujęcie człowieka i jego rozwoju (antropologia pedagogiki Gestalt). Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.Publikacje tego Autora:


Skip to content