Autorzy:
prof. Zbigniew Stawrowski

STRONA GŁÓWNA / AUTORZY / PROF. ZBIGNIEW STAWROWSKI

prof. Zbigniew Stawrowski

fot. Jadwiga Hernas

(ur. 1958 w Szczecinie)

W latach 1976-1982 studiował na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym SGPiS, ukończone pracą magisterską pod kierunkiem doc. Romana Rudzińskiego pt. “Krytyka społeczeństwa postindustrialnego w pismach Herberta Marcusego”. W roku 1980 współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członek Warszawskiej Komisji Koordynacyjnej oraz delegat na I Zjazd NZS w 1981 r. w Krakowie

W latach 1982-87 studiował na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie napisał pracę magisterską “Rewolucja jako przejaw woli panowania w Fenomenologii ducha Hegla”, pod kierunkiem ks. prof. Józefa Tischnera. W latach 1987-1993 asystent, a po obronie pracy doktorskiej “Państwo i jego prawa jako królestwo urzeczywistnionej wolności w filozofii G.W.F Hegla” (promotor J. Tischner) do roku 2004 adiunkt w Katedrze Filozofii Człowieka PAT.

W 1992 współzałożyciel Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie.

W latach 1994-2000 wicedyrektor w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie.  W 1996 współzałożyciel i redaktor pisma „Civitas. Studia z filozofii polityki”. W 1997 roku współzałożyciel i pierwszy prorektor ds. studenckich Collegium Civitas.

Habilitacja w roku 2007 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie książki Prawo naturalne a ład polityczny. Od roku 2007 profesor nadzwyczajny a od 2016 zwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 2006-8 przewodniczący zespołu ds. aksjologii konstytucji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich dr Januszu Kochanowskim. W latach 2006-2009 uczestnik seminariów Lucieńskich.

Współzałożyciel (w 2003 roku) i do dziś dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

 

Autor książek:

Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994), Prawo naturalne a ład polityczny (2006, 2018). Niemoralna demokracja (2008), Solidarność znaczy więź (2010), Wokół idei wspólnoty (2012), The Clash of Civilizations or Civil War (2013), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014), Solidarność znaczy więź AD 2020.

Skip to content