Historia Instytutu

Historia Instytutu

2012

 • Wydanie III tomu „Dzieł zebranych” J. Tischnera pt. „Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady”.

2011

 • Instytut Myśli Józefa Tischnera był głównym organizatorem Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego „Dobro i Prawda”. [więcej]
 • Instytut Myśli Józefa Tischnera był głównym organizatorem XI Dni Tischnerowskich w Krakowie, które były poświęcone refleksji nad kwestią narodu, ojczyzny i patriotyzmu.
 • Wraz z Guardini Stiftung, Instytut Myśli Józefa Tischnera współorganizował konferencję naukową poświęconą myśli Guardiniego i Tischnera. Jako nasi przedstawiciele w konferencji udział wzięli: prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Aleksander Bobko, prof. Tadeusz Gadacz oraz dr Steffen Huber. Spotkanie odbyło się 10-11 października 2011 roku w Instytucie Teologii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

2009

 • Ruszył projekt edukacyjny „Ewangelia i Ekonomia” adresowany do „ludzi Kościoła”– duchownych i świeckich stale współpracujących z instytucjami kościelnymi, a przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami parafii czy organizacji katolickich. [więcej]
 • Spotkanie promocyjne II tomu Dzieł zebranych Józefa Tischnera „Etyka a Historia”, we współpracy z „Domem Spotkań z Historią” w Warszawie, które odbyło się 17 marca 2009 r. Wzięli w nim udział Wojciech Bonowicz i Zbigniew Stawrowski.
 • Spotkanie promocyjne II tomu Dzieł zebranych Józefa Tischnera „Etyka a Historia”, które odbyło się 3 kwietnia 2009 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim. Udział wzięli Aleksander Bobko i Zbigniew Stawrowski.
 • Debata „Filozof wobec historii”, Gdańsk, 13 maja 2009 r. Udział wzięli prof. Sabina Kruszyńska, dr Dobrosław Kot, dr Jacek Kołtan oraz dr Zbyszek Dymarski.
 • Konferencja „Europa und seine Anderen – Emmanuel Lévinas – Edith Stein – Józef Tischner”, Drezno, 9-12 czerwca – współorganizacja wraz z Technische Universitaet Dresden, referaty naukowe wygłosili dr Adam Hernas oraz prof. Zbigniew Stawrowski.
 • Międzynarodowa konferencja „Dialog jako idea. Dialog jako doświadczenie” odbyła się w dniach 16-17 października 2009 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno praktycy dialogu jak i jego badacze.

2008

 • Wydanie książki Józefa Tischnera pt. Etyka a historia. Wykłady, która jest drugim tomem „Dzieł Zebranych” Józefa Tischnera

2006

 • Wydanie I tomu „Dzieł zebranych” J. Tischnera pt. „Studia z filozofii świadomości”.

2005

 • Początek działalności Archiwum IMJT, gromadzącego wszelkie dokumenty i materiały związane z intelektualną spuścizną ks. Józefa Tischnera.
 • Inauguracja cykl wykładów Tischner i Inni. [więcej]

2003

 • 31 października 2003 – sądowa rejestracja Fundacji Instytutu Myśli Józefa Tischnera.
Skip to content