O Instytucie

O Instytucie

Fundacja „Instytut Myśli Józefa Tischnera” stawia sobie za cel ochronę i propagowanie intelektualnego dorobku ks. Józefa Tischnera ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności filozoficznej.

Działające przy Instytucie Archiwum zajmuje się gromadzeniem filozoficznej, duszpasterskiej, literackiej oraz publicystycznej spuścizny ks. Tischnera.

Instytut, inspirowany myślą swojego Patrona, prowadzi szereg badań i studiów w dziedzinach bliskich działalności księdza Profesora,  zwłaszcza w filozoficznej refleksji nad doświadczeniem dialogu w życiu publicznym oraz idei solidarności i godności człowieka. 

Skip to content