Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej (praca zbiorowa)

STRONA GŁÓWNA / PUBLIKACJE / Biblioteka Pana Cogito / LIRYKA I FENOMENOLOGIA. ZBIGNIEW HERBERT I TADEUSZ RÓŻEWICZ W KRĘGU MYŚLI INGARDENOWSKIEJ (PRACA ZBIOROWA)

Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej (praca zbiorowa)

red. J. M. Ruszar, D. SiworOprawa: miękka
Wydawca:
Instytut Myśli Józefa Tischnera
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-60911-16-7
Język: polski

W zasięgu oddziaływania myśli Romana Ingardena, który „przyznaje pierwszeństwo źródłowemu kontaktowi człowieka z rzeczywistością przed abstrakcyjną, filozoficzną spekulacją”, wychowało się i ciągle jeszcze pozostaje wielu polonistów. Jego analiza językowej specyfiki, sposobu istnienia, budowy oraz procesu poznawania i wartościowania dzieła literackiego była – w dobie przemożnego oddziaływania najpierw marksizmu, a potem strukturalizmu – cenną alternatywą metodologiczną, wolną od ideologicznych i doktrynalnych zobowiązań. Ingardenowskie uzasadnienie dla wielości równouprawnionych odczytań utworu literackiego i opartych na nich interpretacjach również i dziś stanowi metodologiczne zaplecze dla badaczy chcących zachować miarę obiektywności oraz niezależność od aktualnych tendencji i mód panujących w literaturoznawstwie.

– prof. Jolanta DudekSkip to content