Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pierwszej do drugiej wojny światowej (praca zbiorowa)

STRONA GŁÓWNA / PUBLIKACJE / Biblioteka Pana Cogito / OBRAZY BOGA W LITERATURZE POLSKIEJ XX I XXI WIEKU. OD PIERWSZEJ DO DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ (PRACA ZBIOROWA)

Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pierwszej do drugiej wojny światowej (praca zbiorowa)

red. J. M. Ruszar, D. SiworOprawa: miękka
Wydawca:
Instytut Myśli Józefa Tischnera, Wydawnictwo Naukowe ATH
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-60911-30-3, 978-83-66249-02-8
Język: polski

Pełne zbadanie różnorodnej wyobraźni odpowiedzialnej za obrazy Boga w polskiej literaturze ostatnich stu lat jest – co oczywiste -niemożliwe. nie tylko dlatego, że indywidualne przeżycie egzystencjalne, nawet we wspólnocie języka i kultury od stuleci judeochrześcijańskiej, musi być z natury zindywidualizowane, a kształt wypowiedzi różny, choćby z powodu wyznawanej poetyki. Jeszcze większy wpływ na rozmaitość postaw mają burzliwe dzieje polityczne Europy, zarówno dwie wojny światowe i groza totalitarnych systemów, jak i przygody intelektu powodujące gwałtowne zmiany mentalne, w tym stosunek do Transcendencji. Przy tak rozległym materiale możliwe są wyłącznie badania punktowe, prowadzone z troską o różnorodność przypadków, aby rozpostarty wachlarz prezentował w miarę kompletną panoramę. Przedstawiając trzytomowe pokłosie badań w ramach grantu” Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku” pragnę zwrócić uwagę na fakt, że nie jest to dzieło jedyne.

– dr hab. Józef Maria RuszarSkip to content