Szkolenia Ewangelia i Ekonomia

Projekt „Ewangelia i ekonomia” adresowany był do ‘ludzi Kościoła’ – duchownych i świeckich stale współpracujących z instytucjami kościelnymi, a przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami parafii czy organizacji katolickich. Celem warsztatów było zapoznanie ich uczestników – teoretyczne i praktyczne – z aktualnym systemem prawnym, podatkowym i finansowym obowiązującym w Polsce. Chodziło nie tylko o podniesienie kwalifikacji zainteresowanych osób, ale również o pomoc w uniknięciu wielu pułapek związanych z prowadzoną działalnością.
 
Szkolenie obejmowało 45 godzin wykładów prowadzonych przez specjalistów oraz doświadczonych wykładowców akademickich.
Projekt „Ewangelia i ekonomia” stanowił część większego programu edukacyjnego finansowanego przez NBP a realizowanego m.in. przez Instytut Myśli Józefa Tischnera, który przeprowadził już szkolenia w diecezjech: rzeszowskiej, katowickiej, gliwickiej, kieleckiej, radomskiej, częstochowskiej, zamojsko – lubaczowskiej, opolskiej, wrocławskiej, nowosądecko-przemyskiej.
 
W czasie poszczególnych spotkań omawiane są następujące tematy:
1. Podstawy ekonomi – mikroekonomia
2. Podstawy ekonomi – makroekonomia
3. Inwestowanie oszczędności
4. Na czym bank zarabia pieniądze
5. Jak wziąć najlepszy kredyt
6. Porównywanie i wyliczanie kosztów kredytów
7. Jak napisać biznes plan
7. Wartość pieniądza w czasie
8. Podstawy systemu podatkowego: prawo i ekonomia w szczególności zapisy dotyczące osób duchownych i kościelnych
9. Etyka w biznesie
10. System Ubezpieczeń Społecznych obowiązujący w Polsce – w odniesieniu do osób duchownych i świeckich
11. Jak nie stracić na stracie
12. Ubezpieczenia w praktyce


Podziękowanie od Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP

Skip to content