Wolność

Projekt Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska. Integralne badania nad filozoficzną spuścizną Józefa Tischnera oraz jej wielowymiarowym potencjałem eksploracyjnym i hermeneutycznym wobec głównych intelektualnych wyzwań współczesności.

Kierownik projektu: prof. Zbigniew Stawrowski
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 września 2016r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2020r.

Skip to content