STRONA GŁÓWNA / ARCHIWUM / “ETYKA A HISTORIA. WYKŁADY”

“Etyka a historia. Wykłady”Nakładem Instytutu Myśli Józefa Tischnera w roku 2008 ukazał się II tom w serii “Dzieł Zebranych” ks. Józefa Tischnera, zatytułowany “Etyka a historia. Wykłady”.

We wstępie autorstwa Dobrosława Kota czytamy min.:

“Etyka a historia to zbiór kilkudziesięciu wykładów, wygłoszonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1981–1983. Ich temat odsłaniany jest przez lekturę trzech dzieł europejskiej filozofii – Fenomenologii ducha Hegla, Uzasadnienia metafizyki moralności Kanta i fragmentów Formalizmu w etyce i materialnej etyki wartości Schelera. Wykłady zostały nagrane, przechowane, a następnie spisane. Słychać w nich Tischnera mówiącego, fraza podporządkowana jest mowie, żywemu wykładowi. Słychać jego repetycje, nie potrzeba taśmy, by z samych słów Józefa Tischnera odtworzyć przebieg toczącego się w auli Collegium Witkowskiego dialogu. Reakcje sali są komentowane przez Wykładowcę, słuchacze zostają wciągnięci w żywe myślenia. Monolog, którym może stać się akademicki wykład, otwiera się na słuchacza. Odbiorca jest wpisany w mowę Tischnera nie tylko na poziomie zwrotów retorycznych, ale także zostaje zaproszony do wspólnego myślenia pytaniami i odwołaniami do własnego doświadczenia, własnych lektur, najbardziej swoich filozoficznych intuicji.”

Ponieważ nakład tej wartościowej książki został już dość dawno wyczerpany, więc udostepniamy ją online tutaj

Rodzaj: książka

Skip to content