Artykuły
O Tischnerze

Insytutu Myśli Józefa Tischnera

Artykuły o Tischnerze

Wojciech Bonowicz “Czas nowej wspólnoty”

„Spotkanie z etyką solidarności jest chyba największą przygodą mego filozofowania – mówił w 1981 r. ks. Józef Tischner w wywiadzie udzielonym „Tygodnikowi”. – Pisałem o tym, że podstawowym obowiązkiem filozofii...
Czytaj więcej

Aleksander Bobko “Myślenie religijne a myślenie polityczne”

Doszukiwanie się w twórczości Księdza Józefa Tischnera jakiejś teorii, która w sposób pozytywny mówiłaby o związku pomiędzy sferą religii i polityki, wydaje się być przedsięwzięciem bardzo ryzykownym. W debacie na...
Czytaj więcej
Skip to content