O nas

Instytut realizuje swoje cele głównie poprzez prowadzenie archiwum spuścizny po ks. Józefie Tischnerze, jak również działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej, organizowanie konferencji oraz seminariów naukowych, a także współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Instytutu.

Więcej informacji znajdą Państwo w biuletynach Instytutu Myśli Józefa Tischnera:

Biuletyn 2005
Biuletyn 2006
Biuletyn 2007
Biuletyn 2008
Biuletyn 2009
Biuletyn 2010
Biuletyn 2011
Biuletyn 2013

Skip to content