Instytut

Instytut

Instytut Myśli Józefa Tischnera

Fundacja non profit, posiadająca status instytucji Pożytku Publicznego, założona w 2003 r. w Krakowie przez uczniów i przyjaciół Józefa Tischnera. Stawia sobie za cel ochronę i upowszechnianie intelektualnego dorobku swego Patrona oraz twórczą kontynuację najważniejszych wątków Jego filozofii.
 
Podstawą działania Instytutu jest Archiwum gromadzące filozoficzną, duszpasterską, literacką oraz publicystyczną spuściznę ks. Józefa Tischnera (zarówno pisaną, jak i zarejestrowaną na taśmach magnetofonowych i filmowych), a także teksty innych autorów poświęcone Jego twórczości i nią zainspirowane.
 
Instytut upowszechnia dzieło ks. Józefa Tischnera poprzez działalność wydawniczą oraz organizację konferencji, seminariów naukowych, wykładów i warsztatów skierowanych do różnych środowisk (zwłaszcza akademickiego oraz nauczycieli i młodzieży), które w “duchu Tischnerowskim” poruszają najbardziej palące kwestie etyczne, religijne i społeczne.

Skip to content