STRONA GŁÓWNA / ARCHIWUM / Tischner

ARCHIWUM: Tischner

Numer Tytuł Źródło Rodzaj Autor Kto występuje Miejsce utworzenia Data utworzenia Miejsce publikacji Data publikacji Akcje
1 Freedom As a Manner of Existence of the Good artykuł Józef Tischner
1 For the Existence of Man: An Ontological Argument artykuł Józef Tischner
1 Wandering within the Heart of the Good artykuł Józef Tischner
1 Agathology artykuł Józef Tischner
1 The Good artykuł Józef Tischner
1 Thinking in Values artykuł Józef Tischner
1 The Ethics of Solidarity Years Later artykuł Józef Tischner
1 The Ethics of Solidarity artykuł Józef Tischner
1 Axiological Pieces artykuł Józef Tischner 2008 (in English)
1 Perspectives of the New Ethos of Work artykuł Józef Tischner
1 “Etyka a historia. Wykłady” IMJT książka Józef Tischner wygłoszone: Uniwersytet Jagielloński, Collegium Witkowskiego w latach 1981–1983 IMJT 2008
1 Zdjęcie Józefa Tischnera w Tatrach, lata 60. Archiwum Rodziny Tischnerów zdjęcie autor nieznany Józef Tischner
1 Zdjęcie Józefa Tischnera podczas wykładu w trakcie strajku studentów UJ, luty 1981 r. Archiwum Rodziny Tischnerów zdjęcie autor nieznany Józef Tischner
1 Zdjęcie Józefa Tischnera podczas wykładu w ramach spotkania “Sztuka – Nauka – Religia”, lata 80. Archiwum Wojciecha Bonowicza zdjęcie autor nieznany Józef Tischner
1 Zdjęcie Józefa Tischnera podczas wykładu w ramach spotkania “Sztuka – Nauka – Religia”, lata 80. Archiwum Wojciecha Bonowicza zdjęcie autor nieznany Józef Tischner
1 Zdjęcie Józefa Tischnera, lata 90. Archiwum Rodziny Tischnerów zdjęcie autor nieznany Józef Tischner
1 Zdjęcie Józefa Tischnera po Mszy Ludzi Gór pod Turbaczem, lata 90. Archiwum Rodziny Tischnerów zdjęcie Tadeusz Pudzisz Józef Tischner
1 Wykład “Filozofia świadomości. Transcendentalne założenia filozofii człowieka”, 29 listopada 1983 r. (nagranie audio) Archiwum Zbigniewa Stawrowskiego nagranie audio Zbigniew Stawrowski Józef Tischner Wydział Filozoficzny PAT 29 listopada 1983 r. YT - IMJT 2019 (zapis), 2021 (nagranie)
1 Wykład “Myślenie u Hegla”, 27 marca 1984 r. (nagranie audio) Archiwum Zbigniewa Stawrowskiego nagranie audio Zbigniew Stawrowski Józef Tischner Wydział Filozoficzny PAT 27 marca 1984 r. YT - IMJT 2019 (zapis), 2021 (nagranie)
1 Wykład “Struktura osoby ludzkiej u Lévinasa”, 17 stycznia 1984 r. (nagranie audio) Archiwum Zbigniewa Stawrowskiego nagranie audio Zbigniew Stawrowski Józef Tischner Wydział Filozoficzny PAT 17 stycznia 1984 r. YT - IMJT 2019 (zapis), 2021 (nagranie)
1 Wykład “Husserl – Ja transcendentalne”, 20 grudnia 1983 r. (nagranie audio) Archiwum Zbigniewa Stawrowskiego nagranie audio Zbigniew Stawrowski Józef Tischner Wydział Filozoficzny PAT 20 grudnia 1983 r. YT - IMJT 2019 (zapis), 2021 (nagranie)
1 Wykład “Filozofia Martina Heideggera”, 15 marca 1983 r. (nagranie audio) Archiwum Zbigniewa Stawrowskiego nagranie audio Józef Tischner Wydział Filozoficzny PAT 15 marca 1983 r. YT-IMJT 2021
1 Studia z filozofii świadomości IMJT książka UJ i ATK 1963 r. i 1972 r. IMJT, Kraków 2006
1 Zdjęcie Józefa Tischnera z bratem Kazimierzem, lata 50. XX wieku Archiwum Rodziny Tischnerów zdjęcie
1 “Między Panem a Plebanem”. Spotkanie z Józefem Tischnerem i Adamem Michnikiem w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu, 11 czerwca 1995 r. (nagranie video) Nagranie ze zbiorów Ludmiły Figiel, przekazane IMJT przez Wojciecha Bonowicza nagranie video Józef Tischner, Adam Michnik I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu 11 czerwca 1995 r.
1 Wykład “Myślenie hermenutyczne”, 17 listopada 1982 (nagranie audio) Archiwum Zbigniewa Stawrowskiego nagranie audio Zbigniew Stawrowski Józef Tischner Wydział Filozoficzny PAT 17 listopada 1982 YT - IMJT
1 Notatka do wykładu, brak daty (rękopis) Archiwum Rodziny Tischnerów notatka
1 Notatki do wykładu “Filozofia człowieka Bergsona”, brak daty (rękopis) Archiwum Rodziny Tischnerów rękopis
1 List Józefa Tischnera do Jana Pawła II z 25 listopada 1978 r. (maszynopis) Archiwum Rodziny Tischnerów list
1 Artykuł “Lawa i sól ziemi”, październik 1991 r. (maszynopis) Archiwum Rodziny Tischnerów artykuł Tischner październik 1991 r. "Gazeta Wyborcza" 22 października 1991 r.
Numer Tytuł Źródło Rodzaj Autor Kto występuje Miejsce utworzenia Data utworzenia Miejsce publikacji Data publikacji Akcje
Skip to content