STRONA GŁÓWNA / ARCHIWUM / “MIĘDZY PANEM A PLEBANEM”. SPOTKANIE Z JÓZEFEM TISCHNEREM I ADAMEM MICHNIKIEM W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NOWYM TARGU, 11 CZERWCA 1995 R. (NAGRANIE VIDEO)

“Między Panem a Plebanem”. Spotkanie z Józefem Tischnerem i Adamem Michnikiem w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu, 11 czerwca 1995 r. (nagranie video)Nagranie spotkanie z Józefem Tischnerem i Adamem Michnikiem, które odbyło się 11 czerwca 1995 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu. Pretekstem do zorganizowania spotkania było opublikowanie książki “Między Panem a Plebanem” (Znak, Kraków 1995), której współautorem – oprócz wymienionych – był Jacek Żakowski. W spotkaniu wziął udział Bogusław Sonik, ówczesny dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu, który odczytywał pytania od publiczności. Rozmowę zaproszonych gości poprzedziła inscenizacja fragmentów “Krótkiej rozprawy między trzemi osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” Mikołaja Reja.

Rodzaj: nagranie video

Skip to content