Artykuły
inne

Insytutu Myśli Józefa Tischnera

Inne artykuły

Zbigniew Stawrowski “Solidarity Means a Bond”

Zbigniew Stawrowski "Solidarity Means a Bond", Thinking in Values (No 1), p. 159–171...
Czytaj więcej

Karol Tarnowski “Fundamental Faith”

Karol Tarnowski: "Fundamental Faith", Thinking in Values (No 1), p. 172–200...
Czytaj więcej

Antoni Szwed “Solidarność dziś”

Gdy przed 25 laty, w pamiętnym sierpniu 1980 roku, zrodził się olbrzymi ruch społeczny, który dał początek Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”, nie poprzedziła go żadna teoretyczna refleksja, ani nie...
Czytaj więcej

Zbigniew Stawrowski “Solidarność jako doświadczenie”

Mateusz Ciołkowski: Panie Profesorze, chciałbym zacząć od Pańskiego doświadczenia Solidarności. Najpierw był Pan uczestnikiem tych wydarzeń, dopiero później starał się to skonceptualizować, w ostatnich latach choćby za sprawą pisania, ale...
Czytaj więcej

Zbigniew Stawrowski “Solidarność, miłosierdzie sprawiedliwość”

Solidarność jako ruch społeczny, który doprowadził do upadku systemu komunistycznego stał się istotnym elementem dziejów Polski i świata. Pytanie, na czym właściwie polegało jego przesłanie i czy nadal jest ­ono...
Czytaj więcej

Zbigniew Stawrowski “Solidarność a idea doskonałej wspólnoty”

Czym była idea solidarności, która z taką mocą objawiła się w Polsce w 1980 i 1981 roku? Dlaczego po roku 1989 nie stała się ona fundamentem budowy nowego porządku ustrojowego,...
Czytaj więcej

Zbigniew Stawrowski “Solidarność znaczy więź”

I. Ruch „solidarności” to zjawisko, którego nie może pominąć nikt, kto pragnie zrozumieć wydarzenia ostatnich dwóch dekad w Polsce i na świecie. Czym innym jest jednak politologiczna analiza „solidarności” jako...
Czytaj więcej

Zbigniew Stawrowski “O zapomnianej solidarności”

Dzieje ludzkości można rozumieć jako ciąg wydarzeń, w których idee krążące po świecie zadamawiają się w nim na stałe, nadając mu zupełnie nową postać. Takie uniwersalne idee jak choćby: wolność,...
Czytaj więcej

Adam Workowski “Pokusy dualizmu w myśli Gabriela Marcela”

Walka z klasycznym dualizmem Kartezjusza Dualizm jest odwieczną pokusą myślenia. Rodzi się z dwóch źródeł: z wiary w nieśmiertelną duszę, która zapewnia życie po śmierci i z nieufności wobec własnej...
Czytaj więcej

Adam Workowski “Myślenie z kimś i dla kogoś”

Samotność i agresja myślenia Myślenie odróżnia nas od zwierząt i roślin. Zastosowane w praktyce nauczyło nas budować domy, szpitale i bomby. Człowiek stał się koroną stworzenia dzięki współpracy i rywalizacji...
Czytaj więcej

Krzysztof Mech “God and Difference”

Artykuł ukazał się w: Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej, red. Pilarczyk K., Kraków 2017, s. 213–240...
Czytaj więcej

Krzysztof Mech “O możliwości toposu boskości – prolegomena”

https://filozofiawolnosci.org/krzysztof-mech-o-mozliwosci-toposu-boskosci-prolegomena/  ...
Czytaj więcej

Krzysztof Mech “The Master and Margarita: Satan, Savior from Evil”

https://filozofiawolnosci.org/krzysztof-mech-the-master-and-margarita-satan-savior-from-evil/  ...
Czytaj więcej

Krzysztof Mech “Bóg bliski, Bóg odległy, Bóg obcy – nieobecność Boga jako wyzwanie – dyskusja z Marionem”

https://filozofiawolnosci.org/krzysztof-mech-bog-bliski-bog-odlegly-bog-obcy-nieobecnosc-boga-jako-wyzwanie-dyskusja-z-marionem/...
Czytaj więcej

Inga Mizdrak “Strefa ‘pomiędzy’ jako relacja, węzeł dramatyczny oraz oś uwspólnotowienia

https://filozofiawolnosci.org/inga-mizdrak-sfera-pomiedzy-jako-relacja-wezel-dramatyczny-oraz-os-uwspolnotowienia/...
Czytaj więcej

Wojciech Bonowicz “Sprawa naszej godności”

„Umarli mówią, stanowią jakieś mniej lub bardziej określone zobowiązania” – pisał w „Filozofii dramatu” ks. Józef Tischner. „Niekiedy umarli zobowiązują mocniej niż żywi. U grobu zmarłego człowiek uświadamia sobie, że...
Czytaj więcej

Krzysztof Mech “Mistrz i Małgorzata, czyli, co począć z tą nadprzyrodzonością?”

Dorastamy, żyjemy, podążamy ku swojemu przeznaczeniu w dialogu z ludźmi, któ­rych spotykamy. Inni przynoszą nam siebie i to, co stworzyli. Ich dzieła nieustannie na nas oddziałują; czy chcemy tego, czy...
Czytaj więcej

Adam Workowski “Dom jako miejsce istnienia człowieka”

Dom jako miejsce istnienia człowieka   Namiętność domu Trudno mówić o domu spokojnie i bez emocjonalnego patosu. Niemal dla wszystkich stanowi ogromną wartość. Tęsknimy za domem naszej przeszłości i marzymy...
Czytaj więcej
Skip to content