Filozofia człowieka w instytucji szkoły

Filozofia człowieka w instytucji szkoły
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / FILOZOFIA CZŁOWIEKA W INSTYTUCJI SZKOŁY

Filozofia człowieka w instytucji szkoły

Filozofia człowieka w instytucji szkoły

10 listopada (piątek) godz. 18:00

Filozofia człowieka w instytucji szkoły

z Małgorzatą Turczyk i Markiem Kościelniakiem

rozmawia Krystyna Ablewicz

Czemu, a może komu ma służyć szkoła? Społeczeństwu jako „transmisyjny pas” utrzymujący jego wartości? Rozwojowi dziecięcej indywidualności? A może być „przedłużonym ramieniem” aktualnej władzy? Kto szkole stawia cele jej pracy oraz sposoby ich realizacji? Wiedza psychologiczna, społeczno-kulturowe tradycje czy doraźne interesy polityków?

Za każdą instytucjonalną praktyką szkoły skrywa się określona koncepcja człowieka oraz jego relacji ze światem. Uczestnicy niniejszego spotkania sięgną do filozoficznych tradycji leżących u podstaw koncepcji polskiej szkoły oraz zaakcentują perspektywę współczesnej antropologii pedagogicznejGłównym jednak wątkiem toczącej się rozmowy będzie człowiek w pedagogicznej koncepcji szkoły.

Uczestnicy panelu:

  • ks. dr hab. Marek Kościelniak, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński
  • dr Małgorzata Turczyk, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński
  • Moderator dyskusji: dr hab. Krystyna Ablewicz prof. UJ, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński

 

Miejsce: Siedziba Instytutu Myśli Józefa Tischnera przy ul. Sławkowskiej 14, I. p. Kraków

Bezpłatne wejściówki można otrzymać pisząc na adres: instytut@tischner.org.pl

 

Ksiądz dr hab. Marek Kościelniak pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentem pedagogiki na UJ oraz filozofii i teologii na PAT, gdzie uczęszczał m. in. na seminarium magisterskie ks. prof. Józefa Tischnera.

  • Jego zainteresowania naukowe skupiają się na filozoficznych podstawach pedagogiki oraz na teorii szkoły.
  • W 2019 roku opublikował książkę p.t. „Pedagogiczna teoria szkoły. Studium na podstawie niemieckich teorii szkoły”. Jeden z prowadzonych przez niego wykładów nosi tytuł „Teorie szkoły”.
  • Od 1989 roku pracował jako wikariusz i katecheta w kilku krakowskich parafiach a obecnie rezyduje w rodzinnych Myślenicach, gdzie pomaga duszpasterzom z sanktuarium MB Myślenickiej.

 

Pani dr Małgorzata Turczyk jest doktorem nauk społecznych, pedagogiem, a jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki współczesnej dydaktyki, szkoły oraz praw dziecka, ich ochrony i realizacji w rzeczywistości edukacyjnej.

  • Współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, jest terapeutką i konsultantką Poradnictwa Pedagogicznego PROFICIO działającego przy Instytucie Pedagogiki UJ.
  • Współzałożycielka Niepublicznej Szkoły im. Janusza Korczaka w Krakowie BC Primary School.
  • Autorka wielu prac poświęconych problematyce normatywnego kontekstu rzeczywistości szkolnej oraz procesowi przygotowania nauczycieli i pedagogów do podejmowania edukacji na rzecz praw dziecka i praw człowieka oraz wspierania rozwoju kompetencji prawno-normatywnych nauczycieli

 

Pani dr hab. Krystyna Ablewicz profesor UJ jest pedagogiem i psychoterapeutką. Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praktykuje psychoterapię w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym (jest absolwentką Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie).

Galeria


Krystyna Ablewicz

Małgorzata Turczyk
Skip to content