Rozumieć politykę

STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ROZUMIEĆ POLITYKĘ

Rozumieć politykę

fot. Jadwiga Hernas

Instytut Myśli Józefa Tischnera zaprasza na cykl dziesięciu wykładów prof. Zbigniew Stawrowskiego pt. „Rozumieć politykę”. Ich celem jest odsłonięcie fundamentów racjonalnej refleksji nad rzeczywistością polityczną w oparciu o dialogi Platona. Jego dzieła – niestety coraz bardziej zapomniane – stanowią skarb naszej cywilizacji i dostarczają znakomitych intelektualnych instrumentów, pozwalających także i dziś dostrzec to, co w polityce najistotniejsze.

Wykłady rozpoczną się w drugiej połowie kwietnia i będą odbywały się w piątki o godz. 17, w siedzibie Instytutu w Krakowie, ul. Sławkowska 14 (I p.)

Do udziału w wykładach zapraszamy przede wszystkim studentów i doktorantów studiów humanistycznych i społecznych. Liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie do dnia 12 kwietnia br., z podaniem roku i kierunku studiów, na adres: instytut@tischner.org.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: Rozumieć politykę.

Wykłady organizujemy we współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej oraz Instytutem Tertio Millennio, zaś naszym Partnerem jest Fundacja Empiria i Wiedza.

 

OPIS PROJEKTU

Świat polityki, z którym mamy na co dzień do czynienia, to przede wszystkim oddziaływanie na  emocje, które osiąga swoje apogeum w okresach przedwyborczych; oddziaływanie – dodajmy – polegające głównie na wzbudzaniu negatywnych uczuć wobec politycznego przeciwnika. Niesmak, który budzi tak uprawiana polityka wskazuje, że tęsknimy jednak za czymś innym – za polityką, która niesie w sobie coś wartościowego i wzniosłego,  za „roztropną troską o dobro wspólne”. Ta tęsknota czy nadzieja ma swoją mocną podstawę, bowiem możliwe jest zupełnie inne spojrzenie, które pozwala z dystansem i bardziej rozumnie postrzegać politykę i różne jej wymiary. Ostatecznie, to jak wygląda polityka i to, co w niej naprawdę najważniejsze, ludzie opisują już co najmniej od  dwóch i pół tysiąca lat. Chodzi jednak nie tylko o jej opis – to bowiem domena historyków – ale jej przemyślenie i próbę zrozumienia. Rozumna refleksja nad polityką zrodziła się w starożytnej Grecji dzięki takim myślicielom jak Sokrates, Platon czy Arystoteles i to u nich odnajdziemy zarówno najważniejsze pytania, które nurtują nas obecnie, jak i odpowiedzi – czasem o wiele bardziej trafne niż te, które dziś powszechnie uważa się za oczywiste. Sens takich pojęć, jak państwo (wspólnota polityczna), republika, demokracja (i inne typy ustrojowe), praworządność, podział władzy i wiele innych, wyklarował się właśnie w dziełach wspomnianych myśliciel. Znana teza Alfreda Whiteheada, że cała współczesna filozofia to jedynie przypisy do Platona, w dziedzinie filozofii polityki okazuje się tym bardziej prawdziwa. Zamiarem planowanych wykładów jest nie tyle przypomnienie rozważań owych filozofów, co przede wszystkim pokazanie, że dają nam oni znakomite narzędzia pozwalające lepiej rozumieć nasz dzisiejszy świat. Natura ludzka pozostaje bowiem taka sama, zmienia się jedynie dziejowa scenografia. Bohaterowie wojny peloponeskiej czy demokratyczni politycy spierający się na ateńskiej agorze wcale nie różnią się tak bardzo od znanych nam aktorów współczesnej sceny politycznej.

Galeria

Skip to content