Filozoficzne Forum Obywatelskiego Dialogu – nowy cykl IMJT

STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / FILOZOFICZNE FORUM OBYWATELSKIEGO DIALOGU – NOWY CYKL IMJT

Filozoficzne Forum Obywatelskiego Dialogu – nowy cykl IMJT

Żyjemy dziś – i to nie tylko w Polsce – jakby w wieży Babel. Ludzie mówią do siebie, ale się nie rozumieją, używają tych samych słów, ale nadają im przeciwstawne znaczenie. W końcu przestają nawet siebie słuchać, bo niezrozumiałe słowa innych stają się w ich odbiorze tylko męczącym
chaotycznym jazgotem. Z tego wszystkiego narasta niepokój, napięcie, poczucie zagrożenia, które przeradza się w agresję. Jak się temu przeciwstawić, jak sobie z tym poradzić? Czy i jak rozmawiać z
tymi, których przekonania wydają nam się albo absurdalne, albo wręcz niebezpieczne? Nie jesteśmy tutaj bynajmniej bezradni, bo nie jest to przecież sytuacja nowa. Towarzyszy nam ona – w mniejszym, czy większym stopniu – przez całe ludzkie dzieje, począwszy właśnie od mitycznej i archetypicznej wieży Babel. Na szczęście narzędzia i sposoby powstrzymywania owego komunikacyjnego chaosu znane są od dawna. Zawdzięczmy je przede wszystkim rzetelnemu myśleniu – dorobkowi filozofii i filozofów.
Korzystając z takich filozoficznych narzędzi, chcielibyśmy wspólnie porozmawiać o tym, co nas najgłębiej porusza i co nas dziś najbardziej boli. W czasie kolejnych spotkań podejmować będziemy konkretne tematy, nie unikając tych najbardziej drażliwych.

Skip to content