Dobrosław Kot, Podmiotowość i utrata

STRONA GŁÓWNA / PUBLIKACJE / Seria: Drogi Myślenia / DOBROSŁAW KOT, PODMIOTOWOŚĆ I UTRATA

Dobrosław Kot, Podmiotowość i utrataOprawa: twarda/miękka
Wydawca:
Instytut Myśli Józefa Tischnera
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-60911-04-4
Język: polski
Książka ta jest próbą zmierzania się z doświadczeniem utraty bliskiej osoby i konsekwencjami, jakie owo przeżycie odciska w ludzkiej egzystencji. „Podmiotowość i utrata” stanowi z jednej strony fenomenologiczny opis doświadczenia utraty i jej konsekwencji, z drugiej zaś – to próba osadzenia opisywanej problematyki w szerszych kontekście badań nad ludzką podmiotowością. Tym samym projekt wpisuje się w tradycję filozofii człowieka, uprawianej przez ks. Józefa Tischnera. Analizy łączą tradycję fenomenologiczną i filozofię dialogu. – Z recenzji Krzysztofa Cierlikowskiego


Skip to content