Guardini – Tischner. Dramat odpowiedzialności/Drama der Verantwortung (praca zbiorowa)

STRONA GŁÓWNA / PUBLIKACJE / Inne / GUARDINI – TISCHNER. DRAMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI/DRAMA DER VERANTWORTUNG (PRACA ZBIOROWA)

Guardini – Tischner. Dramat odpowiedzialności/Drama der Verantwortung (praca zbiorowa)

red. L. Hagedorn, Z. StawrowskiOprawa: miękka - s.368
Wydawca:
Instytut Myśli Józefa Tischnera / Berliner Wissenschafts-Verlag
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-60911-11-2 / 978-3-8305-3256-9
Język: polski / niemiecki

Odpowiedzialność to nieustanny dramat, z którego nie da się usunąć znaczenia osoby oraz roli uwikłanych w niego ludzi. Odpowiedzialność to nie żaden algorytm ani program. Wiąże się ona z prawdą, lecz nie taką, która byłaby
jednoznacznie dana i stale gotowa do użytku. Można jej doświadczyć w konkretnych losach, uchwyconych i opisanych w literaturze – w dramatyczności ludzkich działań i odsłonach dramatu.

Teksty zawarte w książce przedstawione zostały w dwóch wersjach językowych,
po polsku i po niemiecku.

W ramach promocji książki zachęcamy do przeczytania dwóch spośród znajdujących się w niej artykułów:
Ewa Kutryś “Błądzenie w żywiole prawdy. Józefa Tischnera miłość do teatru”
Zbigniew Stawrowski “O wadze słów u Tischnera”SPIS TREŚCI (rozwiń)

SPIS TREŚCI

Przedmowa 9

I. Wolność i tragiczność. Odpowiedzialność jako dramat

Jean Greisch
Tragizm działania i dramat odpowiedzialności. Filozoficzne spotkania z Antygoną 23

Aleksander Bobko
Wolność jako sposób istnienia dobra. Interpretacja koncepcji Józefa Tischnera 95

Tadeusz Gadacz
Bóg i tragiczność w filozofii. Józefa Tischnera i Romano Guardiniego 117

II. Osoba w horyzoncie prawdy. Filozofia jako dialog

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Człowiek żyje wychylony ku… Bycie ukierunkowane osoby w myśli Romano Guardiniego 145

Jaromir Brejdak
Osoba jako odpowiedź. Guardiniego i Tischnera koncepcja bycia osobowego 179

III. Wybranie i uczestnictwo. Słowo w służbie solidarności

Zbigniew Stawrowski
O wadze słowa u Tischnera 221

Enrico Sperfeld
Odzyskać sens pracy. Tischnera etyka Solidarności 241

IV. Dramat i komedia. Pytania egzystencjalne w literaturze

Katarzyna Kuczyńska-Koschany
„Któż nie siedział przed kurtyną serca w trwodze?” Guardini, Tischner i Elegie duinejskie Rilkego 255

Ewa Kutryś
„Błądzenie w żywiole prawdy”. Józefa Tischnera miłość do teatru 275

Ludger Hagedorn
Dramat, komedia, piekło. Tischner i Guardini śladami Dantego 297

Noty o autorach 353
Indeks nazwisk 361

————————————————————————————————————————–

INHALT

Vorwort der Herausgeber 15

I. Freiheit und Tragik: Verantwortung dramatisch

Jean Greisch
Die Tragik des Handelns und das Drama der Verantwortung. Philosophische Begegnungen mit Antigone 61

Aleksander Bobko
Die Freiheit als Seinsweise des Guten. Interpretation des Konzeptes von Józef Tischner 105

Tadeusz Gadacz
Gott und Tragik in der Philosophie Józef Tischners und Romano Guardinis 129

II. Person und Wahrheit: Philosophie dialogisch

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Der Mensch lebt Auf-Hin. Das Gerichtetsein von Person im Denken Romano Guardinis 163

Jaromir Brejdak
Person als Antwort. Konzepte personalen Seins bei Guardini und Tischner 199

III. Erwählung und Teilhabe: Worte solidarisch

Zbigniew Stawrowski
Vom Gewicht der Worte bei Tischner 231

Enrico Sperfeld
Den Sinn der Arbeit wiedergewinnen. Tischners Ethik der Solidarność 247

IV. Drama und Komödie: Existenzdenken literarisch

Katarzyna Kuczyńska-Koschany
„Wer saß nicht bang vor seines Herzens Vorhang?“ Guardini, Tischner und Rilkes Duineser Elegien 265

Ewa Kutryś
Von den Irrtümern bei der Wahrheitssuche. Józef Tischners Liebe zum Theater 285

Ludger Hagedorn
Drama, Komödie, Inferno. Tischner und Guardini auf den Spuren Dantes 325

Autoren 357

Personenregister 365

Skip to content