Oblicza wolności – w dialogu z Tischnerem (praca zbiorowa)

STRONA GŁÓWNA / PUBLIKACJE / Inne / OBLICZA WOLNOŚCI – W DIALOGU Z TISCHNEREM (PRACA ZBIOROWA)

Oblicza wolności – w dialogu z Tischnerem (praca zbiorowa)

red. Z. StawrowskiOprawa: twarda
Wydawca:
Instytut Myśli Józefa Tischnera
Rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-60911-37-2
Język: polski

„Jaką miarą należy mierzyć filozofa? Jak oceniać wartość jego dzieł? Czy nie miarą, jaką sam stawiał sobie i innym? »O jakości filozofii decyduje  j a k o ś ć   b ó l u  ludzkiego, który chce filozofia wyrażać i któremu chce zaradzać. Kto tego nie widzi, jest bliski zdrady«

– tak jesienią 1977 roku pisał ks. Józef Tischner (1931–2000) w swoim filozoficznym credo – tekście Czym jest filozofia, którą uprawiam. Rodzi się pytanie, jaki spośród ludzkich bólów – a jest ich przecież wiele – uważał Tischner za najważniejszy i jak starał się mu zaradzić.
Odpowiedź bynajmniej nie jest prosta. Dramatyczność ludzkiego życia przejawia się przecież rozmaicie i to zarówno w jego wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym czy wspólnotowym. Ten drugi wymiar jest przy tym mocno uwarunkowany dziejowo – inne bóle były dla Polaków najbardziej dotkliwe, gdy Tischner pisał te słowa, inne nękają nas dzisiaj. A może u podstaw wszystkich bólów leży nasza intelektualna gnuśność i niezdolność do rzetelnego, pogłębionego myślenia? Tischner nie bez racji wielokrotnie przywoływał słowa Heideggera: »najbardziej daje do myślenia to, że jeszcze nie myślimy«. A może tym, co nas najbardziej boli, jest nasza wolność, dla jednych »nieszczęsny dar«, którego chcą się jak najszybciej pozbyć, dla innych przeciwnie – »łaska wszystkich łask«?”

dalszą część wstępu i spis treści można zobaczyć tutajSPIS TREŚCI (rozwiń)

Spis treści

Zbigniew Stawrowski
   Wstęp    9

CZYM JEST WOLNOŚĆ?

Jan Woleński
   Czy atrybuty Boga wykluczają ludzką wolność?    15

Andrzej Serafin
   Wolność platońska    31

Chantal Delsol
   Jakie granice dla wolności    47

Adam Workowski
   Wybieranie i bycie sobą    57

WOKÓŁ TISCHNEROWSKIEJ FILOZOFII WOLNOŚCI

Lech Wołowski
   „Wolność – łaska wszystkich łask”, czyli słowo o teologicznym spojrzeniu Tischnera na problematykę wolności    73

Łukasz Kołoczek
   O wolność egotycznej. Przyczynek do genealogii podmiotu filozofii dramatu    87

Tomasz Niezgoda
   Niemożliwość możliwości albo fenomenologia usprawiedliwienia Józefa Tischnera. Zwrot teologiczny w fenomenologii polskiej    109

Maria Małgorzata Baranowska
   Bóg ludzi wolnych    127

Rocco Buttiglione
   Wolność a pożądanie. Czytanie Tischnera, który czyta Hegla, odczytującego stoików    139

Marek Drwięga
   Kilka uwag o nowym manicheizmie i filozofii zła Józefa Tischnera    155

Tomas Sodeika
   Kilka uwag o wolności z nieustającym odniesieniem do filozofii dramatu Józefa Tischnera    173

Enrico Sperfeld
   Człowiek jako istota dramatyczna. Rezonans poprzez teatralne filozofowanie?    183

Agata Płazińska
   Koncepcja pracy i wolności w ujęciu Simone Weil i Józefa Tischnera. Analiza porównawcza    189

WOLNOŚĆ A SPÓR O ISTOTĘ CZŁOWIEKA

Witold P. Glinkowski
   Odpowiedzialność – dialogiczne oblicze wolności    203

Adam Hernas
   Jak jest możliwa wspólnota wolnych ludzi?    217

Krzysztof Mech
   Doświadczenie religijne – dramat mojej wolności    233

Aleksander Bobko
   Spór o istnienie człowieka AD 2020. Dyskusja wokół istoty ludzkiej seksualności    245

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
   Płynna tożsamość?    265

Krystyna Ablewicz
   Wolność, lęk i nadzieja w międzyludzkich relacjach. Tischner, Kępiński oraz adnotacje pedagogiczne    271

Grzegorz Krupa
   Spotkanie w świecie monad bez okien    291

WOLNOŚĆ W ŚWIECIE POLITYKI

Zbigniew Stawrowski
   Krytyka „myślenia politycznego” u Józefa Tischnera    305

Krzysztof Świercz
   Sumienie szpiega    317

Wojciech Maciej Frycz
   Wolność jest odwagą. O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć, o czym, nie można milczeć, o tym trzeba mówić    335

Antoni Szwed
   O próbie pogodzenia demokracji liberalnej z nauczaniem Kościoła katolickiego w myśli Józefa Tischnera z lat 1991–1997    351

Alfred Wierzbicki
   Czy Kościół zaniedbał sprawę wolności? Lekcja Tischnera na dziś    369

Zbyszek Dymarski
   Tischnerowska próba określenia miejsca chrześcijaństwa w przestrzeni społecznej pokomunistycznej Polski    381

Biogramy    407

Indeks osób    415

Skip to content