Wojciech Zalewski, W poszukiwaniu nadziei. Szkice filozoficzne

STRONA GŁÓWNA / PUBLIKACJE / Inne / WOJCIECH ZALEWSKI, W POSZUKIWANIU NADZIEI. SZKICE FILOZOFICZNE

Wojciech Zalewski, W poszukiwaniu nadziei. Szkice filozoficzneOprawa: twarda
Wydawca:
Instytut Myśli Józefa Tischnera
Rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-60911-40-2
Język: polski

“W poszukiwaniu nadziei” to książkowy debiut młodego filozofa, Wojciecha Zalewskiego. Eseje tu zebrane obracają się wszystkie około zagadnienia nadziei, głównego przedmiotu pasji filozoficznej Autora. Zalewski ma swój bardzo wyraźny krąg autorów, swój styl pisania i przede wszystkim główny temat, który go fascynuje i którym zajmuje się od zawsze: nadzieja. Lecz po lekturze książki nie ma wątpliwości, że dla Autora nadzieja wiąże się ściśle z miłością (…). Krąg myślicieli bliskich Autorowi – to szeroko rozumiana myśl egzystencjalna i dialogiczna: Gabriel Marcel, Paul Ricoeur, Józef Tischner, ale także Miguel de Unamuno, Albert Camus, a przede wszystkim mistrzowie kina: Ingmar Bergman i Andriej Tarkowski.

Wojciech Zalewski – filozof, eseista. Obecnie związany z Instytutem Myśli Józefa Tischnera, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Publikował m.in. w “Kwartalniku Filozoficznym”, “Więzi” i “Znaku”.SPIS TREŚCI (rozwiń)

SPIS TREŚCI

Przedmowa    9

Filozofia nadziei. Zarys projektu    13

Zło a nieustępliwość nadziei    39

Zło, nadzieja, transcendencja. Przypadek Hioba    61

Zagadnienie nadziei w myśli filozoficznej Józefa Tischnera    79

„Miejsca nadziei”. O związku nadziei i miłości w myśli filozoficznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II    98

Nadzieja (nie)umiera ostatnia. Polemika z tekstem Jacka Filka Nadziejność. Wprowadzenie do fenomenologii nadziei. Podstawowe rozróżnienia    121

Albert Camus – filozof ludzkiej (bez)nadziei    153

Czy filozofia dialogu jest filozofią nadziei?    173

Przeciwko przemocy. Etyczna koncepcja Emmanuela Lévinasa wobec krytyki Alaina Badiou    194

Między rozpaczą a nadzieją. Komentarz filozoficzny do twórczości Andrieja Tarkowskiego    214

Miłość jest Bogiem. O Bogu w twórczości Ingmara Bergmana z perspektywy filozoficznej    236

Miłość jako droga, horyzont i ostateczne spełnienie w filozofii Gabriela Marcela    262

Skróty    283

Nota bibliograficzna    285

Skip to content