Józef Tischner, Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady. Tom III

STRONA GŁÓWNA / PUBLIKACJE / Dzieła zebrane J.Tischnera / JÓZEF TISCHNER, WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA LUDZKIEGO DRAMATU. WYKŁADY. TOM III

Józef Tischner, Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady. Tom IIIOprawa: twarda - s.295
Wydawca:
Instytut Myśli Józefa Tischnera, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-63287-01-6, 978-83-60911-08-2
Język: polski

Książka jest zbiorem wykładów, jakie ks. Józef Tischner głosił w murach krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w roku akademickim 1982/83. Lektura przenosi czytelnika do czasu, gdy w pogrążonej w stanie wojennym Polsce, Tischner zaczyna wprowadzać studentów reżyserii dramatu w filozofię Fryderyka Nietzschego, Martina Heideggera i Emmanuela Lévinasa. Mimo stanowiska komunistycznych władz – które obserwując rosnące zainteresowanie wykładami również wśród przedstawicieli innych środowisk, zaczynają domagać się ograniczenia tych spotkań jedynie do kręgu słuchaczy PWST – w niewielkiej sali przy ul. Warszawskiej w Krakowie rozpoczyna się fascynująca intelektualna przygoda, kształtująca zręby filozoficznego myślenia u młodego pokolenia artystów.

Przeczytaj Przedmowę tuSPIS TREŚCI (rozwiń)

Spis treści

Przedmowa (Dobrosław Kot, Adam Węgrzecki) . . . . . . . . . . V

Wykład I. Sylwetka Friedricha Nietzschego. Krytyka wartości . . . . . . . . . . 3
Wykład II. Czym jest wola mocy? . . . . . . . . . . 13
Wykład III. Idea sztuki. Praból. Pierwiastek dionizyjski . . . . . . . . . . 25
Wykład IV. Tragedia. Dramat indywiduacji. Pierwiastek apolliński . . . . . . . . . . 37
Wykład V. Pierwiastek dionizyjski. Muzyka jako sztuka dionizyjska . . . . . . . . . . 49
Wykład VI. Rola Sokratesa . . . . . . . . . . 61
Wykład VII. Fatum jako zło. Interpretacja chrześcijaństwa. Rola Sokratesa . . . . . . . . . . 73
Wykład VIII. Krytyka człowieka europejskiego. Problem resentymentu . . . . . . . . . . 85
Wykład IX. Moralność resentymentu. Symbole resentymentu . . . . . . . . . . 97

Wykład X. Usprawiedliwienie istnienia . . . . . . . . . . 104
Wykład XI. Istota resentymentu . . . . . . . . . . 110
Wykład XII. Tragizm pozorny. Ideał ascetyczny. Życie jako gra . . . . . . . . . . 118
Wykład XIII. Wola mocy, jej strona reaktywna i aktywna . . . . . . . . . . 128
Wykład XIV. Heidegger. Wprowadzenie . . . . . . . . . . 141
Wykład XV. Bycie i myślenie . . . . . . . . . . 153
Wykład XVI. Rozumienie jako sposób bycia . . . . . . . . . . 164
Wykład XVII. Świat . . . . . . . . . . 172
Wykład XVIII. Bycie w świecie . . . . . . . . . . 182
Wykład XIX. Prometeusz. Entscholssenheit . . . . . . . . . . 191
Wykład XX. Struktura Mitsein . . . . . . . . . . 200
Wykład XXI. Lévinas. Wprowadzenie . . . . . . . . . . 209

Wykład XXII. Totalność i jej przełamanie . . . . . . . . . . 219
Wykład XXIII. Źródła metafizyki . . . . . . . . . . 229
Wykład XXIV. Separacja . . . . . . . . . . 240
Wykład XXV. Separacja i dialog . . . . . . . . . . 248
Wykład XXVI. Etyka i dyskurs . . . . . . . . . . 258

Przypisy . . . . . . . . . . 264
Indeks pojęć i postaci . . . . . . . . . . 273
Indeks Osób . . . . . . . . . . 289

Skip to content