Józef Tischner “Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady”

STRONA GŁÓWNA / PUBLIKACJE / Dzieła zebrane J.Tischnera / JÓZEF TISCHNER “WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA LUDZKIEGO DRAMATU. WYKŁADY”

Józef Tischner “Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady”Oprawa: twarda - s.295
Wydawca:
Instytut Myśli Józefa Tischnera, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-63287-01-6, 978-83-60911-08-2
Język: polski

Książka jest zbiorem wykładów, jakie ks. Józef Tischner głosił w murach krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w roku akademickim 1982/83. Lektura przenosi czytelnika do czasu, gdy w pogrążonej w stanie wojennym Polsce, Tischner zaczyna wprowadzać studentów reżyserii dramatu w filozofię Fryderyka Nietzschego, Martina Heideggera i Emmanuela Lévinasa. Mimo stanowiska komunistycznych władz – które obserwując rosnące zainteresowanie wykładami również wśród przedstawicieli innych środowisk, zaczynają domagać się ograniczenia tych spotkań jedynie do kręgu słuchaczy PWST – w niewielkiej sali przy ul. Warszawskiej w Krakowie rozpoczyna się fascynująca intelektualna przygoda, kształtująca zręby filozoficznego myślenia u młodego pokolenia artystów.SPIS TREŚCI (rozwiń)

Spis treści
Dobrosław Kot, Adam Węgrzecki
Przedmowa
Wykład I
[Sylwetka Friedricha Nietzschego. Krytyka wartości]
Wykład II
[Czym jest wola mocy?]
Wykład III
[Idea sztuki. Praból. Pierwiastek dionizyjski
Wykład IV
[Tragedia. Dramat indywiduacji. Pierwiastek apolliński]
Wykład V
[Pierwiastek dionizyjski. Muzyka jako sztuka dionizyjska]
Wykład VI
[Rola Sokratesa]
Wykład VII
[Fatum jako zło. Interpretacja chrześcijaństwa. Rola Sokratesa]
Wykład VIII
[Krytyka człowieka europejskiego. Problem resentymentu]
Wykład IX
[Moralność resentymentu. Symbole resentymentu]
Wykład X
[Usprawiedliwienie istnienia]
Wykład XI
[Istota resentymentu]
Wykład XII
[Tragizm pozorny. Ideał ascetyczny. Życie jako gra]
Wykład XIII
[Wola mocy, jej strona reaktywna i aktywna]
Wykład XIV
[Heidegger. Wprowadzenie]
Wykład XV
[Bycie i myślenie]
Wykład XVI
[Rozumienie jako sposób bycia]
Wykład XVII
[Świat]
Wykład XVIII
[Bycie w świecie]
Wykład XIX
[Prometeusz. Entscholssenheit]
Wykład XX
[Struktura Mitsein]
Wykład XXI
[Levinas. Wprowadzenie]
Wykład XXII
[Totalność i jej przełamanie]
Wykład XXIII
[Źródła metafizyki]
Wykład XXIV
[Separacja]
Wykład XXV
[Separacja i dialog]
Wykład XXVI
[Etyka i dyskurs]
Przypisy
Indeks pojęć I postaci
Indeks osób

Skip to content